University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Gergana Tsoncheva-Petkova PhD

Chief Assist. Prof. Gergana Tsoncheva-Petkova PhD

Chief Assist. Prof. Gergana Tsoncheva-Petkova PhD

406

+359882164515

gergana.thoncheva@ue-varna.bg

Office hours for students

Wednesday, Office 406: 09:15-11:15

Thursday, 09:15-11:15

Subject Year and Programme
Accounting Theory Year 2, ДМПР (Full-time)
Accounting Theory Year 2, СМД (Full-time)
Accounting Theory Year 2, ТУРИЗЪМ (Full-time)
Accounting Theory Year 2, ФИНАНСИ (Distance learning)
Home End Room L/S Course Week Group
Tuesday
13:30 15:00 127В Seminar Accounting Theory 32
Wednesday
11:15 13:00 523 Seminar Accounting Theory 30
13:30 15:00 127Г Seminar Accounting Theory 16
Thursday
11:15 13:00 523 Seminar Accounting Theory 31
Friday
09:15 11:00 306 Seminar Accounting Theory 9
2023-09-26 (Tuesday)
11:15 13:00 Е-4 Seminar Accounting Theory 39
2023-09-27 (Wednesday)
09:15 11:00 Е-6 Seminar Accounting Theory 39
2023-09-29 (Friday)
11:15 13:00 Е-7 Seminar Accounting Theory 39
Programme Subject Year Group Room Date Hour
Date Hour Room Notes
Date Hour Room Notes
Type Year Publication
Доклад 2023
Счетоводното образование като комплекс от знания, умения и компетентности : Сборник с доклади от научно-практическа конференция, 04.11.2022 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 298-308., ISBN(печатно) 978-954-21-1137-5, ISBN(онлайн) 978-954-21-1137-5 / Линк
Студия 2022
Бизнес посоки, Бургас : БСУ, 2022, 1, 28-39., ISSN(печатно) 1312-6016, ISSN(онлайн) 2367-9277
Студия 2018
Бизнес посоки, Бургас : Център по икономически и управленски науки. Бургаски свободен университет, 2018, 2, 138 - 160., ISSN(печатно) 1312-6016, ISSN(онлайн) 2367-9247
Статия 2017
Бизнес посоки, Бургас : Бургаски свободен университет, 2017, 2, 43-61., ISSN(печатно) 1312-6016, ISSN(онлайн) 2367-9247
Статия 2017
Бизнес посоки, Бургас : Бургаски свободен университет, 2017, 3, 38-49., ISSN(печатно) 1312-6016, ISSN(онлайн) 2367-9247
Доклад 2016
Научна конференция на младите научни работници - 2016 : Сборник с доклади, Варна : Наука и икономика, 2016, 199-208., ISSN(печатно) 1314-4812
Доклад 2016
Конференция на младите научни работници, Варна: Наука и икономика, 2016, 209 - 217.
Статия 2014
Изв. Сп. Икон. унив. - Варна , 2014, № 1, с. 55 - 67.
Статия 2014
Izvestia. J. of Univ. of Econ. - Varna , 2014, № 1, с. 52 - 64.
Учебно помагало 2013
- 4. прераб. и доп. изд. - Варна : ИК Геа-Принт, 2013. - 200 с.
Overview of all publications