University of Economics – Varna

Assist. Prof. Ivaylo Manoilov PhD

Assist. Prof. Ivaylo Manoilov PhD

Assist. Prof. Ivaylo Manoilov PhD

1-418 Виртуална стая: https://meet.google.com/nnj-qwzh-crh

491

tonchev@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Monday, Office 418: 17:00-19:00

Wednesday, Office 418: 11:30-13:30

Subject Year and Programme
Accounting of Banks Year 4, СФ (Full-time)
Accounting Theory Year 2, СА (Full-time)
Accounting Theory Year 2, НИИ (Full-time)
Accounting Theory Year 2, ДТБ (Full-time)
Accounting Theory Year 2, ФИНАНСИ (Full-time)
Accounting of Budget Enterprises Year 4, СО (Full-time)
Accounting of Budget Enterprises Year 4, СО (Distance learning)
Career Development Year 2, МЕНИДЖ. (Full-time)
Career Development Year 2, СА (Full-time)
Career Development Year 2, АБ (Full-time)
Career Development Year 2, ПИМ (Full-time)
Career Development Year 2, МАРКЕТ. (Full-time)
Career Development Year 2, ИБП (Full-time)
Career Development Year 2, ЛОГИСТ. (Full-time)
Career Development Year 2, ИК.И Т. (Distance learning)
Career Development Year 2, НИИ (Distance learning)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
13:30 15:00 310 Seminar Accounting Theory 6
15:15 17:00 H-101 Seminar Accounting Theory 3
Tuesday
13:30 16:00 2-312 Seminar Accounting of Budget Enterprises 19
Wednesday
13:30 16:00 221 Seminar Accounting of Banks 22
17:15 19:00 306 Seminar Career Development 4, 11, 14, 15
Thursday
11:15 13:00 306 Seminar Accounting Theory 23
13:30 15:00 H-104 Seminar Accounting Theory 8
Friday
08:15 11:00 433 Seminar Accounting of Budget Enterprises 20
11:15 13:00 306 Seminar Career Development 1, 2, 3, 7
2023-09-19 (Tuesday)
09:15 12:00 Е-8 Seminar Accounting of Budget Enterprises 45
2023-09-21 (Thursday)
09:15 11:00 Е-6 Seminar Accounting of Budget Enterprises 45
2023-09-25 (Monday)
08:15 10:00 Е-7 Seminar Accounting of Budget Enterprises 45
11:15 13:00 Е-8 Seminar Career Development 41
2023-09-26 (Tuesday)
10:15 12:00 Е-5 Seminar Career Development 41
17:15 19:00 Е-6 Seminar Accounting of Budget Enterprises 45
2023-09-27 (Wednesday)
11:15 13:00 Е-7 Seminar Career Development 40
2023-09-28 (Thursday)
09:15 11:00 Е-7 Seminar Career Development 41
15:15 17:00 Е-7 Seminar Career Development 40
2023-09-29 (Friday)
17:15 19:00 Е-4 Seminar Career Development 40
Type Year Publication
Студия 2023
Economics and Computer Science : [Икономика и компютърни науки] : [Електронно] научно списание, Knowledge and Business, 2023, 1, 5-14., ISSN(онлайн) 2367-7791 / Линк
Доклад 2023
Икономика на бъдещето : Сборник с доклади, представени на международна научна конференция на тема „Икономика на бъдещето“, организирана от Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) и Балканската асоциация на икономическите университети, 19-21 април 2023г., София : ВУЗФ Св. Григорий Богослов, 2023, 283-292., ISBN(печатно) 978-619-7622-56-0, ISBN(онлайн) 978-619-7622-56-0 / Линк
Статия 2022
Economics and Computer Science : [Икономика и компютърни науки] : [Електронно] научно списание, Varna : Knowledge and Business, 8, 2022, 2, 19-22., ISSN(онлайн) 2367-7791 / Линк
Доклад 2022
Счетоводното образование като комплекс от знания, умения и компетентности : Сборник с доклади от научно-практическа конференция, 04.11.2022 г., Варна : Наука и икономика, 2022, 342-350., ISBN(онлайн) 978-954-21-1137-5 / Линк
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 216., ISBN(печатно) 978-954-21-1049-1
Доклад 2017
VІІІ Международна научна конференция Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения: Т.1, Варна: Наука и икономика, 2017, 456-461 с.
Статия 2016
Бизнес посоки , Год. XII, 2016, № 1, с. 57 - 63.
Статия 2016
Известия на Съюза на учените - Варна, 2016, 2, 45-51.
Учебно помагало 2015
Варна: Геа-принт, 2015.
Статия 2015
Счетоводна политика, 2015, 4, 4-8 с.
Overview of all publications