University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Kalin Kalev, PhD

Chief Assist. Prof. Kalin Kalev, PhD

Chief Assist. Prof. Kalin Kalev, PhD

520

216

kalev_k@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Friday, Office 520: 13:00-14:00

Online consultations

Thursday, Online room link: https://meet.google.com/ffo-psxr-fkd, 09:30-10:30

Pending exam dates

29 Mar 2024, Office 520: 13:00-14:00

19 Apr 2024, Office 520: 13:00-14:00

Subject Year and Programme
Accounting Year 2, ИКН (Full-time)
Accounting Year 2, МУТ (Full-time)
Financial Accounting Year 2, АБ (Full-time)
Financial Accounting Year 2, ДМПР (Full-time)
Financial Accounting Year 2, МАРКЕТ. (Full-time)
Financial Accounting Year 2, ИК.И Т. (Full-time)
Financial Accounting Year 2, ИБП (Full-time)
Financial Accounting Year 2, ЛОГИСТ. (Full-time)
Financial Accounting Year 2, ФИНАНСИ (Full-time)
Audit in the Public Sector Year 4, СО (Full-time)
Information Systems and Technology in Accounting Year 4, СФ (Full-time)
Financial Accounting for Finance Professionals Year 4, ФИНАНСИ (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
11:15 13:00 434 Seminar Accounting 37
13:30 15:00 232 Seminar Financial Accounting 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 22, 23
Tuesday
13:30 16:00 2-316 Seminar Financial Accounting for Finance Professionals 23
16:15 19:00 2-317 Seminar Financial Accounting for Finance Professionals 24
Wednesday
07:30 10:00 437 Seminar Information Systems and Technology in Accounting 22
Thursday
13:30 16:00 2-320 Seminar Audit in the Public Sector 20
Friday
09:15 11:00 H-101 Seminar Accounting 34, 35
11:15 13:00 H-101 Seminar Accounting 36
Programme Subject Year Group Room Date Hour
Accounting and Audit Information Systems and Technology in Accounting 4 45 eLearn 07.05.2024 14:00 - 16:00
Accounting and Finance Information Systems and Technology in Accounting 4 22 1-437 22.05.2024 15:00 - 17:00
Date Hour Room Notes
28.05.2024 09:00 - 11:00 1-437
28.05.2024 11:00 - 13:00 eLearn
29.05.2024 09:00 - 11:00 1-437
29.05.2024 11:00 - 13:00 eLearn
Date Hour Room Notes
Type Year Publication
Монография 2023
Варна : Наука и икономика, 2023, 296. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 93)., ISBN(печатно) 978-954-21-1166-5 / Линк
Доклад 2023
ERAZ 2023 : Knowledge Based Sustainable Development : 9th International Scientific Conference, June 1, 2023, Prague, Prague, Czech Republic : , 2023. / Линк
Доклад 2022
Счетоводното образование като комплекс от знания, умения и компетентности : Сборник с доклади от научно-практическа конференция, 04.11.2022 г., Варна : Наука и икономика, 2022, 362-366., ISBN(печатно) 978-954-21-1137-5 / Линк
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 216., ISBN(печатно) 978-954-21-1049-1
Статия 2017
Диалог, Свищов: СА Д. А. Ценов, 2017, 2, 1 - 24.
Монография 2017
Варна : Знание и бизнес, 2017, 269 с.
Статия 2014
Диалог: Електронно списание, Свищов: Академично издателство "Ценов", 2014, 2, с. 60 - 86.
Учебно помагало 2013
- 4. прераб. и доп. изд. - Варна : ИК Геа-Принт, 2013. - 200 с.
Статия 2013
Economic Alternatives, Sofiya: UNWE, 2013, 4, 20.
Студия 2013
Икономически и социални алтернативи , 2013, № 4, с. 109 - 122.
Overview of all publications