University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Aleksandar Todorov, PhD

Chief Assist. Prof. Aleksandar Todorov, PhD

Chief Assist. Prof. Aleksandar Todorov, PhD

506

atodorov@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Thursday, Office 506: 15:00-16:00

Online consultations

Monday, Online room link: https://meet.google.com/orx-wriy-hof, 15:30-16:30

Pending exam dates

11 Mar 2024, Office 301: 12:00-13:00

04 Apr 2024, Office 55: 12:00-13:00

Subject Year and Programme
Macroeconomics Year 1, ДМПР (Full-time)
Macroeconomics Year 1, МАРКЕТ. (Full-time)
Macroeconomics Year 1, ИБП (Full-time)
Managerial Economics Year 5, МБМ-Англ.Ез (Full-time)
International Human Resource Management * Year 6, МБМ-Англ.Ез (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
11:15 13:00 301 Seminar Macroeconomics 12
13:30 15:00 127Г Seminar Macroeconomics 11
Wednesday
08:15 10:00 H-207 Lecture Managerial Economics 40
13:30 15:00 127В Seminar Macroeconomics 9
Thursday
09:15 11:00 H-202 Seminar Managerial Economics 40
11:15 13:00 303 Seminar Macroeconomics 14
16:15 18:00 232 Seminar Macroeconomics 10
Programme Subject Year Group Room Date Hour
International Business and Management - in English International Human Resource Management 6 38 Н-207 07.05.2024 15:00 - 17:00
International Business and Management - in English Managerial Economics 5 40 Н-103 14.06.2024 10:00 - 12:00
Date Hour Room Notes
28.05.2024 15:00 - 17:00 1-314А
Date Hour Room Notes
Type Year Publication
Статия 2024
Икономическа мисъл, София : Институт за икономически изследвания. БАН, 69, 2024, 1, 37-53., ISSN(печатно) 0013-2993, ISSN(онлайн) 2815-3189 / DOI 10.56497/etj2469103
Монография 2023
Варна : Наука и икономика, 2023, 242., ISBN(печатно) 978-954-21-1148-1
Учебно помагало 2023
Варна : Наука и икономика, 2023, 170., ISBN(печатно) 978-954-21-1155-9 / Линк
Статия 2023
Икономическа мисъл = Economic Thought, София : Институт за икономически изследвания. БАН, 68, 2023, 5, 554-571., ISSN(печатно) 0013-2993, ISSN(онлайн) 2815-3189 / DOI 10.56497/etj2368505
Статия 2023
BEP: Bulgarian Economic Papers, Sofia : Center for Economic Theories and Policies, Sofia University St. Kliment Ohridski, 2023, 06, October, 1-27., ISSN(онлайн) 2367-7082 / Линк
Статия 2022
Икономически и социални алтернативи, София : Изд. комплекс УНСС, 28, 2022, 3, 120-130., ISSN(печатно) 1314-6556, ISSN(онлайн) 2534-8965 / DOI /10.37075/ISA.2022.3.09
Статия 2022
Икономическа мисъл, Институт за икономически изследвания при Българска академия на науките, 67, 2022, 4, 452-472., ISSN(печатно) 0013-2993, ISSN(онлайн) 2815-3189 / DOI 10.56497/etj2267403
Доклад 2022
Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия : Сборник с доклади от юбилейна научна конференция по случай 85 г. катедра "Обща икономическа теория", Варна : Наука и икономика, 2022, 104-110., ISBN(онлайн) 978-954-21-1133-7 / Линк
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 170., ISSN(печатно) 978-954-21-1106-1
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 281., ISSN(печатно) 978-954-21-1105-4
Overview of all publications