University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Aleksandar Todorov, PhD

Chief Assist. Prof. Aleksandar Todorov, PhD

Chief Assist. Prof. Aleksandar Todorov, PhD

506

atodorov@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Monday, Office 506: 11:00-12:00

Online consultations

Tuesday, Online room link: https://meet.google.com/orx-wriy-hof, 14:00-15:00

Pending exam dates

30 Oct 2023, Office 55: 14:00-15:00

04 Dec 2023, Office 55: 14:00-15:00

Subject Year and Programme
Microeconomics Year 1, ДМПР (Full-time)
Microeconomics Year 1, МАРКЕТ. (Full-time)
Microeconomics Year 1, ИБП (Full-time)
Microeconomics Year 1, ЛОГИСТ. (Full-time)
Microeconomics Year 1, ИК.И Т. (Full-time)
Microeconomics Year 1, БМ-АЕ (Full-time)
Microeconomics Year 1, МБ-А.ЕЗ (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
08:15 10:00 310 Seminar Microeconomics 11
13:30 15:00 447 Seminar Microeconomics 26
15:15 17:00 447 Seminar Microeconomics 27
Tuesday
15:15 17:00 303 Seminar Microeconomics 12
Thursday
10:15 13:00 223 Lecture Microeconomics 26, 27
13:30 15:00 312 Seminar Microeconomics 9
15:15 17:00 223 Seminar Microeconomics 10
Friday
10:15 13:00 128 Lecture Microeconomics 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17
Programme Subject Year Group Room Date Hour
Economics and Trade Microeconomics 1 16 1-55 11.01.2024 10:00 - 11:00
Economics and Trade Microeconomics 1 17 1-55 11.01.2024 11:00 - 12:00
Logistics Microeconomics 1 15 1-55 12.01.2024 12:00 - 13:00
Business and Management - in English Microeconomics 1 26 1-55 18.01.2024 12:00 - 13:00
International Business - in English Microeconomics 1 27 1-55 18.01.2024 11:00 - 12:00
Digital Media and PR Microeconomics 1 9 1-58 19.01.2024 13:00 - 14:00
Digital Media and PR Microeconomics 1 10 1-58 19.01.2024 14:00 - 15:00
Marketing Microeconomics 1 12 1-56 25.01.2024 10:00 - 11:00
Industrial Business and Entrepreneurship Microeconomics 1 14 1-56 25.01.2024 11:00 - 12:00
Marketing Microeconomics 1 11 1-56 26.01.2024 14:00 - 15:00
Date Hour Room Notes
Date Hour Room Notes
Type Year Publication
Монография 2023
Варна: Наука и икономика, 2023, 240., ISBN(печатно) 978-954-21-1148-1
Учебно помагало 2023
Варна : Наука и икономика, 2023, 170., ISBN(печатно) 978-954-21-1155-9 / Линк
Статия 2022
Икономическа мисъл, Институт за икономически изследвания при Българска академия на науките, 67, 2022, 4, 452-472., ISSN(печатно) 0013-2993, ISSN(онлайн) 2815-3189 / DOI 10.56497/etj2267403
Доклад 2022
Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия : Сборник с доклади от юбилейна научна конференция по случай 85 г. катедра "Обща икономическа теория", Варна : Наука и икономика, 2022, 104-110., ISBN(онлайн) 978-954-21-1133-7 / Линк
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 170., ISSN(печатно) 978-954-21-1106-1
Статия 2022
Известия : Списание по икономика, управление и информатика, Варна : Наука и икономика, 66, 2022, 4, 285-299., ISSN(печатно) 1310-0343, ISSN(онлайн) 2367-6949 / Линк
Студия 2022
Икономическа мисъл = Economic Thought, София : Институт за икономически изследвания. БАН , 67, 2022, 1, 90-107., ISSN(печатно) 0013-2993, ISSN(онлайн) 2815-31891 / DOI https://doi.org/10.56497/etj2267106 / Линк
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 281., ISSN(печатно) 978-954-21-1105-4
Статия 2022
Икономическа мисъл = Economic Thought, София: Институт за икономически изследвания. БАН, 67, 2022, 6, 671-691., ISSN(печатно) 0013-2993, ISSN(онлайн) 2815-3189 / DOI 10.56497/etj2367603
Статия 2022
Икономически и социални алтернативи, София : Изд. комплекс УНСС, 28, 2022, 3, 120-130., ISSN(печатно) 1314-6556, ISSN(онлайн) 2534-8965 / DOI /10.37075/ISA.2022.3.09
Overview of all publications