University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Plamena Nedyalkova PhD

Chief Assist. Prof. Plamena Nedyalkova PhD

Chief Assist. Prof. Plamena Nedyalkova PhD

402 Виртуална стая за консултации https://meet.google.com/dnr-ddhz-jry

plnedyalkova@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Monday, Office 402: 11:00-13:00

Wednesday, Office 402: 10:30-12:30

Pending exam dates

, Office : -

, Office : -

Subject Year and Programme
Accounting Theory Year 2, МТ-Р.ЕЗ (Full-time)
Control Theory Year 3, СО (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
13:30 15:00 H-210 Seminar Accounting Theory 45
Wednesday
13:30 16:00 2-221 Seminar Control Theory 18
Programme Subject Year Group Room Date Hour
Accounting - in English Audit and Assurance 4 34 2-127 04.05.2023 12:00 - 14:00
Date Hour Room Notes
Date Hour Room Notes
Type Year Publication
Монография 2023
Hershey, Pennsylvania, USA : IGI Global Publ., 2023, 300., ISBN(печатно) 978-166-84-9067-9, ISBN(онлайн) 978-166-84-9068-6 / DOI 10.4018/978-1-6684-9067-9 / Scopus
Доклад 2023
Ремаркетинг на реалността : Сборник с доклади : Международна научна конференция, посветена на 25 г. от създаването на кат. "Маркетинг" при ИУ - Варна, България, 17 юни 2022 = Remarketing the Reality : Conference Proceedings : International Scientific Conference devoted to the 25th Anniversary of the Estabilishment of the Marketing Department at University of Economics - Varna, Bulgaria, June 17 2022, Варна : Наука и икономика, 2023, 476-487., ISBN(печатно) 978-954-21-1134-4, ISBN(онлайн) 978-954-21-1134-4 / Линк
Доклад 2023
Счетоводното образование като комплекс от знания, умения и компетентности : Сборник с доклади от научно-практическа конференция, 04.11.2022 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 255-270., ISBN(печатно) 978-954-21-1137-5 , ISBN(онлайн) 978-954-21-1137-5 / Линк
Студия 2023
Financial Internet Quarterly, Financial Internet Quarterly, 19, 2023, 3, 31-47., ISSN(онлайн) ISSN: 2719-3454 / DOI 10.2478/fiqf-2023-0017 / Линк
Статия 2023
Вътрешен одитор : Глобални перспективи за развитието на професията, София : Институт на вътрешните одитори в България, Год. 20, 2023, 1, 6-14., ISBN(печатно) 1312-4226, ISBN(онлайн) 1312-4226 / Линк
Монография 2023
Hershey, Pennsylvania, USA : IGI Global, 2023, 300., ISBN(печатно) 978-166-84-8883-6, ISBN(онлайн) 978-166-84-8887-4 / DOI 10.4018/978-1-6684-8883-6 / Scopus / Линк
Статия 2022
Вътрешен одитор : Глобални перспективи за развитието на професията, София : Институт на вътрешните одитори в България , Год. 19, 2022, 2, 32-38., ISBN(печатно) 1312-4226, ISBN(онлайн) 1312-4226 / Линк
Монография 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 256., ISBN(печатно) 978-954-21-1131-3 / Линк
Статия 2022
Вътрешен одитор : Глобални стандарти за вътрешен одит, София : Институт на вътрешните одитори в България , 2022, 4, 7-12., ISBN(печатно) 1312-4226, ISBN(онлайн) 1312-4226 / Линк
Студия 2022
Redefining Global Economic Thinking for the Welfare of Society: [Monography], Hershey, Pennsylvania, USA : IGI Global Publ. , 2022, 33-56. - (AFAE Book Ser.)., ISSN(онлайн) 2327-5677, ISBN(печатно) 978-179-988-258-9, ISBN(онлайн) 978-179-988-260-2 / DOI 10.4018/978-1-7998-8258-9.ch003 / Линк
Overview of all publications