University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Plamena Nedyalkova, PhD

Chief Assist. Prof. Plamena Nedyalkova, PhD

Chief Assist. Prof. Plamena Nedyalkova, PhD

402

+359882164509

plnedyalkova@ue-varna.bg

https://meet.google.com/rwv-rxcd-use

Office hours for students

Monday, Office 402 : 11:15-12:15

Online consultations

Tuesday, Online room link: https://meet.google.com/rwv-rxcd-use, 15:15-16:15

Pending exam dates

11 Mar 2024, Office 1-220: 09:15-11:15

16 Apr 2024, Office н-209: 13:30-15:00

Subject Year and Programme
Audit in the Public Sector Year 4, СО (Full-time)
Risk Management and Internal Control Year 3, СО (Full-time)
Marketing Year 2, СА (Full-time)
Marketing Year 2, БИЗН.ИК (Full-time)
Marketing Year 2, НИИ (Full-time)
Marketing Year 2, ПИМ (Full-time)
Principles of Law Year 1, ТУРИЗЪМ (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
09:15 11:00 220 Lecture Risk Management and Internal Control 18, 19
16:15 19:00 H-102 Seminar Audit in the Public Sector 19
Tuesday
13:30 15:00 H-209 Seminar Marketing 3
17:15 19:00 H-101 Seminar Marketing 7
Wednesday
08:15 10:00 127В Seminar Principles of Law 32
13:30 15:00 511 Seminar Principles of Law 31
Thursday
09:15 11:00 302 Seminar Marketing 6
11:15 13:00 222 Seminar Principles of Law 30
13:30 15:00 303 Seminar Marketing 5
Friday
09:15 11:00 2-226 Seminar Risk Management and Internal Control 18
13:30 15:00 2-226 Seminar Risk Management and Internal Control 19
Programme Subject Year Group Room Date Hour
Accounting and Audit Risk Management and Internal Control 3 18 1-127В 05.06.2024 10:00 - 12:00
Accounting and Audit Risk Management and Internal Control 3 19 1-128 05.06.2024 12:00 - 14:00
Date Hour Room Notes
Date Hour Room Notes
Type Year Publication
Учебник 2024
София : ВУЗФ Св. Григорий Богослов, 2024, 340., ISBN(печатно) ISBN 978-619-7622-60-7 , ISBN(онлайн) 978-619-7622-62-1 / Линк
Доклад 2024
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 6-та национална научна конференция, 12 октомври 2022 г. = The Law and the Business in the Contemporary Society : Conference Proceedings of the 6-th National Scientific Conference, 19 October 2022, Варна : Наука и икономика, 2024, 196-205., ISSN(печатно) 2603-5073, ISSN(онлайн) 2603-5073 / Линк
Студия 2024
Recent Developments in Financial Management and Economics, Hershey, Pennsylvania, USA : IGI Global Publ., 2024, 1, 14-25., ISBN(печатно) 979-836-93-2683-1, ISBN(онлайн) 979-836-93-2684-8 / DOI 10.4018/979-8-3693-2683-1 / Scopus / Линк
Студия 2023
Financial Internet Quarterly, Rzeszow, Poland : University of Technology and Management, 19, 2023, 3, 31-47., ISSN(онлайн) 2719-3454 / DOI 10.2478/fiqf-2023-0017 / Web of Science / Линк
Доклад 2023
Счетоводното образование като комплекс от знания, умения и компетентности : Сборник с доклади от научно-практическа конференция, 04.11.2022 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 255-270., ISBN(печатно) 978-954-21-1137-5 , ISBN(онлайн) 978-954-21-1137-5 / Линк
Доклад 2023
Ремаркетинг на реалността : Сборник с доклади : Международна научна конференция, посветена на 25 г. от създаването на кат. "Маркетинг" при ИУ - Варна, България, 17 юни 2022 = Remarketing the Reality : Conference Proceedings : International Scientific Conference devoted to the 25th Anniversary of the Estabilishment of the Marketing Department at University of Economics - Varna, Bulgaria, June 17 2022, Варна : Наука и икономика, 2023, 476-487., ISBN(печатно) 978-954-21-1134-4, ISBN(онлайн) 978-954-21-1134-4 / Линк
Монография 2023
Варна : Наука и икономика, 2023, 296. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 93)., ISBN(печатно) 978-954-21-1166-5 / Линк
Монография 2023
Hershey, Pennsylvania, USA : IGI Global, 2023, 300., ISBN(печатно) 978-166-84-8883-6, ISBN(онлайн) 978-166-84-8887-4 / DOI 10.4018/978-1-6684-8883-6 / Scopus / Линк
Статия 2023
Вътрешен одитор : Глобални перспективи за развитието на професията, София : Институт на вътрешните одитори в България, Год. 20, 2023, 1, 6-13., ISBN(печатно) 1312-4226, ISBN(онлайн) 1312-4226 / Линк
Монография 2023
Hershey, Pennsylvania, USA : IGI Global Publ., 2023, 300., ISBN(печатно) 978-166-84-9067-9, ISBN(онлайн) 978-166-84-9068-6 / DOI 10.4018/978-1-6684-9067-9 / Scopus
Overview of all publications