University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Silvia Gospodinova, PhD

Chief Assist. Prof. Silvia Gospodinova, PhD

Chief Assist. Prof. Silvia Gospodinova, PhD

401

+359882164533

s_gospodinova@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Tuesday, Office 401 : 11:15-12:15

Online consultations

Thursday, Online room link: https://meet.google.com/cvg-hwau-yhm?pli=1&authuser=1, 09:30-10:30

Subject Year and Programme
Microeconomics Year 1, МЕНИДЖ. (Full-time)
Microeconomics Year 1, СА (Full-time)
Microeconomics Year 1, БИЗН.ИК (Full-time)
Microeconomics Year 1, НИИ (Full-time)
Microeconomics Year 1, ПИМ (Full-time)
Microeconomics Year 1, ДТБ (Full-time)
Microeconomics Year 1, СМД (Full-time)
Microeconomics Year 1, ПА (Full-time)
Microeconomics * Year 1, СО (Distance learning)
Microeconomics * Year 1, ФИНАНСИ (Distance learning)
Microeconomics * Year 1, ИК.И Т. (Distance learning)
Microeconomics * Year 1, НИИ (Distance learning)
Microeconomics * Year 1, ИБП (Distance learning)
Microeconomics * Year 1, ТУРИЗЪМ (Distance learning)
Home End Room L/S Course Week Group
Tuesday
09:15 11:00 H-104 Seminar Microeconomics 13
13:30 15:00 H-104 Seminar Microeconomics 6
15:15 17:00 232 Seminar Microeconomics 5
Wednesday
15:15 17:00 127Г Seminar Microeconomics 3, 39
Thursday
11:15 13:00 232 Seminar Microeconomics 8
15:15 17:00 434 Seminar Microeconomics 2
Friday
09:15 11:00 H-206 Seminar Microeconomics 1
11:15 13:00 434 Seminar Microeconomics 7
Programme Subject Year Group Room Date Hour
Industrial Business and Entrepreneurship Microeconomics 1 45 тест център онлайн 13.01.2024 11:00 - 13:00
Tourism Microeconomics 1 46 тест център онлайн 13.01.2024 14:00 - 16:00
Economics and Trade Microeconomics 1 43 тест център онлайн 20.01.2024 14:00 - 16:00
Real Estate and Investments Microeconomics 1 44 тест център онлайн 20.01.2024 11:00 - 13:00
Accounting and Audit Microeconomics 1 41 тест център онлайн 27.01.2024 11:00 - 13:00
Finance Microeconomics 1 42 тест център онлайн 27.01.2024 14:00 - 16:00
Date Hour Room Notes
Date Hour Room Notes
Type Year Publication
Учебно помагало 2023
Варна : Наука и икономика, 2023, 170., ISBN(печатно) 978-954-21-1155-9 / Линк
Доклад 2023
Членството на България в ЕС: петнадесет години по-късно : Двадесет и първа международна научна конференция, 6-7 октомври 2022 г., УНСС = The Membership оf Bulgaria in the European Union: Fifteen Years Later : Twenty-first Scientific Conference dedicated to the 70th anniversary of the International Economic Relations and Business Department …, 6-7 October 2022, UNWE - Sofia: В 2 т. : Т. 2, Sofia : Publ. Complex - UNWE, 2, 2023, 203-214., ISSN(печатно) 2815-2727, ISSN(онлайн) 2815-2727 / Линк
Монография 2023
Варна: Наука и икономика, 2023, 240., ISBN(печатно) 978-954-21-1148-1
Доклад 2022
Управление на човешките ресурси : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организирана от ИУ - Варна, 30 септември 2022 г. = Human Resource Management : International Scientific-Practical Conference Organized by the University of, Варна : Наука и икономика, 2022, 171-176., ISSN(онлайн) 978-954-21-1138-2 / Линк
Доклад 2022
Управление на човешките ресурси : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организирана от ИУ - Варна, 30 септември 2022 г. = Human Resource Management : International Scientific-Practical Conference Organized by the University of, Варна : Наука и икономика, 2022, 277-285., ISSN(онлайн) 978-954-21-1138-2 / Линк
Доклад 2022
Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия : Сборник с доклади от юбилейна научна конференция по случай 85 г. катедра "Обща икономическа теория" , Варна : Наука и икономика, 2022, 330-336., ISSN(онлайн) 978-954-21-1133-7 / Линк
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 281., ISSN(печатно) 978-954-21-1105-4
Доклад 2022
Фундаменталната подготовка във висшето образование : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, организирана от катедра "Статистика и приложна математика" при Икономически университет - Варна, 21 октомври 2021 г., Варна, Варна : Наука и икономика, 2022, 146-156., ISSN(онлайн) 2815-3863 / Линк
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 170., ISSN(печатно) 978-954-21-1106-1
Доклад 2022
Фундаменталната подготовка във висшето образование : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, организирана от катедра "Статистика и приложна математика" при Икономически университет - Варна, 21 октомври 2022, Варна : Наука и икономика, 2022, 157-163., ISSN(онлайн) 2815-3863 / Линк
Overview of all publications