University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Vesela Bandakova PhD

Chief Assist. Prof. Vesela Bandakova PhD

Chief Assist. Prof. Vesela Bandakova PhD

520

216

bandakovav@ue-varna.bg

Office hours for students

Monday, Office 1-520: 12:30-15:00

Thursday, Office 1-520: 11:15-13:15

Subject Year and Programme
Financial Accounting - Part I Year 3, СО (Distance learning)
Financial Accounting - Part II Year 3, СФ (Full-time)
Career Development Year 2, СО (Full-time)
Career Development Year 2, СФ (Full-time)
Career Development Year 2, МИО (Full-time)
Career Development Year 2, ТУРИЗЪМ (Full-time)
Career Development Year 2, ФИНАНСИ (Distance learning)
Career Development Year 2, ИБП (Distance learning)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
15:15 17:00 303 Seminar Career Development 28, 29, 31, 33
Tuesday
13:30 16:00 2-226 Seminar Financial Accounting - Part II 20
Thursday
08:15 11:00 312 Seminar Financial Accounting - Part II 21
Friday
09:15 11:00 447 Seminar Career Development 18, 19, 20, 21
2023-09-20 (Wednesday)
10:15 13:00 Е-6 Seminar Financial Accounting - Part I 38
2023-09-21 (Thursday)
13:30 16:00 Е-3 Lecture Financial Accounting - Part I 38
2023-09-25 (Monday)
08:15 11:00 Е-5 Seminar Financial Accounting - Part I 38
11:15 13:00 Е-7 Seminar Career Development 39
2023-09-27 (Wednesday)
08:15 11:00 Е-10 Seminar Financial Accounting - Part I 38
11:15 13:00 Е-6 Seminar Career Development 39
2023-09-28 (Thursday)
13:30 16:00 Е-6 Seminar Career Development 42
17:15 19:00 Е-2 Seminar Career Development 39
2023-09-29 (Friday)
13:30 16:00 Е-5 Seminar Career Development 42
Programme Subject Year Group Room Date Hour
Date Hour Room Notes
Date Hour Room Notes
Type Year Publication
Доклад 2023
Счетоводното образование като комплекс от знания, умения и компетентности : Сборник с доклади от научно-практическа конференция, 04.11.2022 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 309-322., ISBN(печатно) 978-954-21-1137-5, ISBN(онлайн) 978-954-21-1137-5 / Линк
Студия 2022
Economics and Computer Science : [Електронно] научно списание, Varna : Knowledge and Business, 8, 2022, 2 , 52-66., ISSN(онлайн) 2367-7791 / Линк
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 216., ISBN(печатно) 978-954-21-1049-1
Доклад 2016
The priority directions of national economy development, University of Niš, 2016, c. 305-310.
Доклад 2014
Интелигентна специализация на България: Сб. доклади от Единадесета международна научна конференция на МВБУ Ботевград, Издателство на МВБУ , 2014, с.1443 -1447.
Доклад 2014
// Перспективи за развитие на българската икономика : Сб. докл. от науч.-практ. конф., 30 - 31.10. 2014. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2014, 10 с. (диск).
Доклад 2013
// Регионални и глобални измерения на търговията : Сб. докл. от междунар. науч. конф. по случай 60 г. от създаването на кат. "Икономика и управление на търговията" и 65 г. от създаването на спец. "Икономика на търговията" при ИУ - Варна, 18 окт. 2013 г. / Орг. к-т Виолета Димитрова и др. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 575 - 583.
Доклад 2012
Финансовото образование и научните изследвания във висшите училища в България – стратегия “Европа 2020”, Сб. доклади от Научно-методическа конференция, 9-10.11.2012 г., Свищов: Унив. изд. Ценов, 2012, 158-164.
Доклад 2012
// Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сб. докл. от междунар. науч. конф. : Т. 2. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012, с. 114 - 121.
Учебно помагало 2009
Варна : ИК Геа-Принт, 2009, 216.
Overview of all publications