University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Kaloyan Kolev, PhD

Assoc. Prof. Kaloyan Kolev, PhD

Assoc. Prof. Kaloyan Kolev, PhD

506

kolevk@ue-varna.bg

CV

Office hours

Tuesday, Office 506: 11:00-13:00

Office hours for students

Thursday, Office 506: 13:30-14:30

Online consultations

Tuesday, Online room link: https://meet.google.com/uhq-rssz-knk, 13:30-14:30

Pending exam dates

24 Oct 2023, Office 55: 11:00-12:00

05 Dec 2023, Office 55: 11:00-12:00

Subject Year and Programme
Microeconomics Year 1, ДМПР (Full-time)
Microeconomics Year 1, МАРКЕТ. (Full-time)
Microeconomics Year 1, ИБП (Full-time)
Microeconomics Year 1, ЛОГИСТ. (Full-time)
Microeconomics Year 1, ИК.И Т. (Full-time)
Microeconomics Year 1, БМ-АЕ (Full-time)
Microeconomics Year 1, МБ-А.ЕЗ (Full-time)
TNC and FDI Year 3, МБ-А.ЕЗ (Full-time)
Public and Private Choice Year 4, ПА (Full-time)
Economy and Society in the European Union Year 6, МБМ-Англ.Ез (Full-time)
International Finance Year 6, МБМ-Англ.Ез (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
11:15 13:00 2-312 Lecture TNC and FDI 26, 44
13:30 15:00 2-320 Lecture Public and Private Choice 3
Tuesday
16:15 19:00 H-208 Lecture Economy and Society in the European Union 38
Wednesday
11:15 13:00 2-129 Seminar TNC and FDI 44
13:30 15:00 2-320 Seminar TNC and FDI 26
16:15 19:00 2-317 Seminar Economy and Society in the European Union 38
Thursday
07:30 10:00 H-207 Lecture International Finance 38
10:15 13:00 223 Lecture Microeconomics 26, 27
Friday
08:15 10:00 H-212 Seminar Public and Private Choice 3
10:15 13:00 128 Lecture Microeconomics 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17
13:30 16:00 H-102 Seminar International Finance 38
Programme Subject Year Group Room Date Hour
International Business - in English TNC and FDI 3 26 1-55 08.01.2024 10:00 - 11:00
International Business - in English TNC and FDI 3 44 1-55 08.01.2024 10:00 - 11:00
Public Administration Public and Private Choice 4 3 1-56 09.01.2024 14:00 - 15:00
Economics and Trade Microeconomics 1 16 1-55 11.01.2024 10:00 - 11:00
Economics and Trade Microeconomics 1 17 1-55 11.01.2024 11:00 - 12:00
Logistics Microeconomics 1 15 1-55 12.01.2024 12:00 - 13:00
International Business and Management - in English International Finance 6 38 1-305 15.01.2024 14:00 - 16:00
Business and Management - in English Microeconomics 1 26 1-55 18.01.2024 12:00 - 13:00
International Business - in English Microeconomics 1 27 1-55 18.01.2024 11:00 - 12:00
Digital Media and PR Microeconomics 1 9 1-58 19.01.2024 13:00 - 14:00
Digital Media and PR Microeconomics 1 10 1-58 19.01.2024 14:00 - 15:00
International Business and Management - in English Economy and Society in the European Union 6 38 1-303 24.01.2024 10:00 - 12:00
Marketing Microeconomics 1 12 1-56 25.01.2024 10:00 - 11:00
Industrial Business and Entrepreneurship Microeconomics 1 14 1-56 25.01.2024 11:00 - 12:00
Marketing Microeconomics 1 11 1-56 26.01.2024 14:00 - 15:00
Date Hour Room Notes
Date Hour Room Notes
Type Year Publication
Учебно помагало 2023
Варна : Наука и икономика, 2023, 170., ISBN(печатно) 978-954-21-1155-9 / Линк
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 170., ISSN(печатно) 978-954-21-1106-1
Статия 2022
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 66, 2022, 4, 300-318., ISSN(печатно) 1310-0343, ISSN(онлайн) 2367-6949 / Линк
Доклад 2022
Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия : Сборник с доклади от юбилейна научна конференция по случай 85 г. катедра "Обща икономическа теория", Варна : Наука и икономика, 2022, 170-177., ISBN(онлайн) 978-954-21-1133-7
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 281., ISSN(печатно) 978-954-21-1105-4
Доклад 2021
Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Международна научно-практическа конференция, 8 - 9 ноември 2021 : Посветена на 85 г. от създаването на СА "Д. А. Ценов" : Сборник с доклади : Т. 1, Свищов : Акад. изд. Ценов, 1, 2021, 181-189., ISBN(печатно) 978-954-23-2067-8, ISBN(онлайн) 978-954-23-2068-5 / Линк
Монография 2021
Варна : СТЕНО, 2021, 321., ISBN(печатно) 978-619-241-132-9 / Линк
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 2, Варна : Наука и икономика, 2, 2020, 80 - 92., ISBN(печатно) 978-954-21-1038-5 / Линк
Монография 2019
Варна: СТЕНО, 2019, 160., ISBN(печатно) 978-619-241-044-5 / Линк
Учебник 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 310 с., ISSN(печатно) 978-954-21-0963-1
Overview of all publications