University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Kaloyan Kolev, PhD

Assoc. Prof. Kaloyan Kolev, PhD

Assoc. Prof. Kaloyan Kolev, PhD

506

kolevk@ue-varna.bg

CV

Office hours

Wednesday, Office 506: 13:30-15:30

Office hours for students

Wednesday, Office 506: 10:00-11:00

Online consultations

Thursday, Online room link: https://meet.google.com/uhq-rssz-knk, 09:00-10:00

Pending exam dates

13 Mar 2024, Office 56: 14:00-15:00

17 Apr 2024, Office 56: 14:00-15:00

Subject Year and Programme
TNC and the World Economy Year 5, МБМ-Англ.Ез (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Wednesday
11:15 13:00 H-103 Lecture TNC and the World Economy 40
Programme Subject Year Group Room Date Hour
Accounting and Auditing-OSOA Economics 5 47 1-58 10.06.2024 10:00 - 11:00
Construction Entrepreneurship and Real Property - OSOA Economics 5 48 1-58 10.06.2024 10:00 - 11:00
Project Management Economics 5 49 1-58 10.06.2024 10:00 - 11:00
International Tourist Business-OSOA Economics 5 50 1-58 10.06.2024 10:00 - 11:00
International Tourist Business-SPF Economics 5 51 1-58 10.06.2024 10:00 - 11:00
International Business and Management - in English TNC and the World Economy 5 40 1-58 10.06.2024 10:00 - 11:00
Date Hour Room Notes
Date Hour Room Notes
Type Year Publication
Учебно помагало 2023
Варна : Наука и икономика, 2023, 170., ISBN(печатно) 978-954-21-1155-9 / Линк
Статия 2022
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 66, 2022, 4, 300-318., ISSN(печатно) 1310-0343, ISSN(онлайн) 2367-6949 / Линк
Доклад 2022
Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия : Сборник с доклади от юбилейна научна конференция по случай 85 г. катедра "Обща икономическа теория", Варна : Наука и икономика, 2022, 170-177., ISBN(онлайн) 978-954-21-1133-7
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 281., ISSN(печатно) 978-954-21-1105-4
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 170., ISSN(печатно) 978-954-21-1106-1
Монография 2021
Варна : СТЕНО, 2021, 321., ISBN(печатно) 978-619-241-132-9 / Линк
Доклад 2021
Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Международна научно-практическа конференция, 8 - 9 ноември 2021 : Посветена на 85 г. от създаването на СА "Д. А. Ценов" : Сборник с доклади : Т. 1, Свищов : Акад. изд. Ценов, 1, 2021, 181-189., ISBN(печатно) 978-954-23-2067-8, ISBN(онлайн) 978-954-23-2068-5 / Линк
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 2, Варна : Наука и икономика, 2, 2020, 80 - 92., ISBN(печатно) 978-954-21-1038-5 / Линк
Монография 2019
Варна: СТЕНО, 2019, 160., ISBN(печатно) 978-619-241-044-5 / Линк
Учебник 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 310 с., ISSN(печатно) 978-954-21-0963-1
Overview of all publications