University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Tatyana Ivanova, PhD

Chief Assist. Prof. Tatyana Ivanova, PhD

Chief Assist. Prof. Tatyana Ivanova, PhD

521

tatianai@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Monday, Office 521: 10:15-11:15

Online consultations

Tuesday, Online room link: https://meet.google.com/ikg-wgnn-uaw, 09:30-10:30

Pending exam dates

23 Oct 2023, Office 521: 10:15-11:15

13 Nov 2023, Office 521: 10:15-11:15

Subject Year and Programme
Microeconomics Year 1, АБ (Full-time)
Microeconomics Year 1, МИО (Full-time)
Microeconomics Year 1, ТУРИЗЪМ (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
11:15 13:00 H-101 Seminar Microeconomics 30
13:30 15:00 319 Seminar Microeconomics 32
Tuesday
13:30 15:00 127Г Seminar Microeconomics 31
Wednesday
08:15 10:00 232 Seminar Microeconomics 33
Thursday
10:15 13:00 316 Lecture Microeconomics 4, 28, 29, 30, 31, 32, 33
Programme Subject Year Group Room Date Hour
Tourism Microeconomics 1 30 1-55 22.01.2024 13:00 - 14:00
Tourism Microeconomics 1 32 1-55 22.01.2024 14:00 - 15:00
Tourism Microeconomics 1 31 1-55 23.01.2024 10:00 - 11:00
Tourism Microeconomics 1 33 1-122 23.01.2024 11:00 - 12:00
Agricultural Business Microeconomics 1 4 1-55 24.01.2024 11:00 - 12:00
International Economic Relations Microeconomics 1 28 1-55 24.01.2024 13:00 - 14:00
International Economic Relations Microeconomics 1 29 1-55 24.01.2024 14:00 - 15:00
Date Hour Room Notes
Date Hour Room Notes
Type Year Publication
Монография 2023
Варна: Наука и икономика, 2023, 240., ISBN(печатно) 978-954-21-1148-1
Доклад 2023
Управление в непредсказуема бизнес среда : Научна конференция, ХТМУ - София, 60 г. кат. "Икономика и стопанско развитие", 18 май 2023, София : ХТМУ - София, 2023, 299-306., ISBN(онлайн) 978-954-465-154-1 / Линк
Учебно помагало 2023
Варна : Наука и икономика, 2023, 170., ISBN(печатно) 978-954-21-1155-9 / Линк
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 281., ISSN(печатно) 978-954-21-1105-4
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 170., ISSN(печатно) 978-954-21-1106-1
Доклад 2022
Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия, Варна: Наука и икономика, 2022, 337-343., ISBN(онлайн) 978-954-21-1133-7 / Линк
Статия 2020
Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, София : Изд. комплекс УНСС, Год. 60, 2020, 1, 261 - 273.
Доклад 2020
Икономически предизвикателства: държавата и пазарът : Петата научна конференция на катедра "Икономикс" - УНСС, Равда, 18 окт. 2019, София : Изд. комплекс УНСС, 2020, 146-155.
Доклад 2019
Икономически и управленски предизвикателства и политики: Развитие, благосъстояние, интеграция : Съвместна международна научна конференция : 130 г. на СУ Св. Кл. Охридки и тържество за 70 г. на кат. Икономикс, УНСС, 15 - 17 ноем. 2018, София : Изд. комплекс УНСС, 2019, 12 с. ., ISBN(онлайн) 978-619-232-222-9
Статия 2019
Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, София : Изд. комплекс УНСС, 2019, 5, 311 - 324.
Overview of all publications