University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Tatyana Ivanova PhD

Chief Assist. Prof. Tatyana Ivanova PhD

Chief Assist. Prof. Tatyana Ivanova PhD

521

tatianai@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Monday, Office 521: 13:15-15:15

Thursday, Office 521: 13:30-15:30

Thursday, Office https://meet.google.com/ikg-wgnn-uaw: 13:30-14:30

Pending exam dates

02 Mar 2023, Office 521: 13:30-

13 Apr 2023, Office 521: 13:30-

Subject Year and Programme
Macroeconomics Year 1, АБ (Full-time)
Macroeconomics Year 1, НИИ (Full-time)
Macroeconomics Year 1, ПИМ (Full-time)
Macroeconomics Year 1, МАРКЕТ. (Full-time)
Macroeconomics Year 1, ИБП (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
15:15 17:00 448 Seminar Macroeconomics 11
Wednesday
15:15 17:00 H-103 Seminar Macroeconomics 4
Thursday
09:15 11:00 127Г Seminar Macroeconomics 7
11:15 13:00 232 Seminar Macroeconomics 6
Friday
09:15 11:00 303 Seminar Macroeconomics 14
13:30 15:00 H-102 Seminar Macroeconomics 12
Type Year Publication
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 170., ISSN(печатно) 978-954-21-1106-1
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 281., ISSN(печатно) 978-954-21-1105-4
Статия 2020
Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, София : Изд. комплекс УНСС, Год. 60, 2020, 1, 261 - 273.
Доклад 2020
Икономически предизвикателства: държавата и пазарът : Петата научна конференция на катедра "Икономикс" - УНСС, Равда, 18 окт. 2019, София : Изд. комплекс УНСС, 2020, 146-155.
Доклад 2019
Икономически и управленски предизвикателства и политики: Развитие, благосъстояние, интеграция : Съвместна международна научна конференция : 130 г. на СУ Св. Кл. Охридки и тържество за 70 г. на кат. Икономикс, УНСС, 15 - 17 ноем. 2018, София : Изд. комплекс УНСС, 2019, 12 с. ., ISBN(онлайн) 978-619-232-222-9
Статия 2019
Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, София : Изд. комплекс УНСС, 2019, 5, 311 - 324.
Учебно помагало 2018
Варна : СТЕНО, 2018, 164., ISBN(печатно) 978-954-449-989-1
Учебник 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 310 с., ISSN(печатно) 978-954-21-0963-1
Доклад 2017
Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия : Сборник с доклади от юбилейна научна конференция по случай 80 г. катедра "Обща икономическа теория" , Варна : Наука и икономика, 2017, 174 - 183.
Доклад 2016
Икономически предизвикатества: растеж, дисбаланси, устойчиво развитие, София: УНСС, 2016, 224 - 229.
Overview of all publications