University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Kalin Gospodinov, PhD

Assoc. Prof. Kalin Gospodinov, PhD

Assoc. Prof. Kalin Gospodinov, PhD

401

k.gospodinov@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Wednesday, Office 401: 13:30-14:30

Online consultations

Friday, Online room link: https://meet.google.com/iai-jypj-ahy?pli=1&authuser=3, 10:00-11:00

Pending exam dates

03 Nov 2023, Office Тестов център, зала 58: 13:00-14:00

05 Dec 2023, Office Тестови център, зала 58: 12:00-13:00

Subject Year and Programme
Microeconomics Year 1, МЕНИДЖ. (Full-time)
Microeconomics Year 1, СА (Full-time)
Microeconomics Year 1, БИЗН.ИК (Full-time)
Microeconomics Year 1, НИИ (Full-time)
Microeconomics Year 1, ПИМ (Full-time)
Microeconomics Year 1, ДТБ (Full-time)
Microeconomics Year 1, СМД (Full-time)
Microeconomics Year 1, СО (Full-time)
Microeconomics Year 1, СФ (Full-time)
Microeconomics Year 1, ФИНАНСИ (Full-time)
Microeconomics Year 1, ССиЗ (Full-time)
Microeconomics Year 1, ПА (Full-time)
Microeconomics Year 1, МТ-Р.ЕЗ (Full-time)
Microeconomics * Year 1, СО (Distance learning)
Microeconomics * Year 1, ФИНАНСИ (Distance learning)
Microeconomics * Year 1, ИК.И Т. (Distance learning)
Microeconomics * Year 1, НИИ (Distance learning)
Microeconomics * Year 1, ИБП (Distance learning)
Microeconomics * Year 1, ТУРИЗЪМ (Distance learning)
Home End Room L/S Course Week Group
Wednesday
10:15 13:00 316 Lecture Microeconomics 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 39
15:15 18:00 H-210 Lecture Microeconomics 40
Thursday
10:15 13:00 122 Lecture Microeconomics 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
13:30 15:00 H-209 Seminar Microeconomics 40
Programme Subject Year Group Room Date Hour
Commodities Science and Customs Activity Microeconomics 1 13 1-55 08.01.2024 13:00 - 14:00
Management Microeconomics 1 1 1-56 09.01.2024 09:00 - 10:00
Management Microeconomics 1 2 1-56 09.01.2024 10:00 - 11:00
Accounting and Finance Microeconomics 1 21 1-56 11.01.2024 12:00 - 13:00
Accounting and Finance Microeconomics 1 22 1-56 11.01.2024 13:00 - 14:00
Industrial Business and Entrepreneurship Microeconomics 1 45 тест център онлайн 13.01.2024 11:00 - 13:00
Tourism Microeconomics 1 46 тест център онлайн 13.01.2024 14:00 - 16:00
Judicial Administration Microeconomics 1 3 1-56 16.01.2024 13:00 - 14:00
Real Estate and Investments Microeconomics 1 6 1-56 16.01.2024 14:00 - 15:00
Entrepreneurship and Investment Management Microeconomics 1 7 1-56 16.01.2024 15:00 - 16:00
Finance Microeconomics 1 23 1-56 17.01.2024 12:00 - 13:00
Finance Microeconomics 1 24 1-56 17.01.2024 13:00 - 14:00
International Tourism - in Russian Microeconomics 1 40 1-56 17.01.2024 13:00 - 14:00
Insurance and Security Microeconomics 1 25 1-56 18.01.2024 14:00 - 15:00
Economics and Trade Microeconomics 1 43 тест център онлайн 20.01.2024 14:00 - 16:00
Real Estate and Investments Microeconomics 1 44 тест център онлайн 20.01.2024 11:00 - 13:00
Business Economics Microeconomics 1 5 1-58 23.01.2024 15:00 - 16:00
Business digital technologies Microeconomics 1 8 1-56 23.01.2024 13:00 - 14:00
Public Administration Microeconomics 1 39 1-56 23.01.2024 14:00 - 15:00
Accounting and Audit Microeconomics 1 18 1-56 24.01.2024 09:00 - 10:00
Accounting and Audit Microeconomics 1 20 1-56 24.01.2024 10:00 - 11:00
Accounting and Audit Microeconomics 1 19 1-56 25.01.2024 13:00 - 14:00
Accounting and Audit Microeconomics 1 41 тест център онлайн 27.01.2024 11:00 - 13:00
Finance Microeconomics 1 42 тест център онлайн 27.01.2024 14:00 - 16:00
Date Hour Room Notes
Date Hour Room Notes
Type Year Publication
Учебно помагало 2023
Варна : Наука и икономика, 2023, 170., ISBN(печатно) 978-954-21-1155-9 / Линк
Монография 2023
Варна: Наука и икономика, 2023, 240., ISBN(печатно) 978-954-21-1148-1
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 281., ISSN(печатно) 978-954-21-1105-4
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 170., ISSN(печатно) 978-954-21-1106-1
Студия 2022
Годишник. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 2022, 92, 161-190., ISSN(печатно) 0861-6752 / Линк
Доклад 2022
ИКОНОМИКА И ИКОНОМИЧЕСКА ТЕОРИЯ: ПРОБЛЕМИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, ИУ - Варна, 2022, 308-313., ISBN(онлайн) ISBN 978-954-21-1133-7 / Линк
Доклад 2021
Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Международна научно-практическа конференция, посветена на 85 г. от създаването на СА "Ценов" - Свищов, 8 - 9 ноември 2021 : Т. 1, Свищов : Акад. изд. Ценов, 1, 2021, 174-181., ISSN(печатно) 978-954-23-2067-8 / Линк
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 4, Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 40-44., ISBN(печатно) 978-954-21-1040-8 / Линк
Учебник 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 310 с., ISSN(печатно) 978-954-21-0963-1
Учебно помагало 2018
Варна : СТЕНО, 2018, 164., ISBN(печатно) 978-954-449-989-1
Overview of all publications