University of Economics – Varna

Assist. Prof. Galina Sabcheva PhD

Assist. Prof. Galina Sabcheva PhD

Assist. Prof. Galina Sabcheva PhD

429

sabcheva.galina@ue-varna.bg

CV

Office hours

Each weekday, -

Office hours for students

Monday, Office 429: 11:00-13:00

Wednesday, Office 429: 09:00-11:00

Subject Year and Programme
Financial Analysis Year 4, СО (Distance learning)
Credit Analysis of Customers and Management of Working Capital Year 4, СФ (Full-time)
Insurance Accounting Year 4, ССиЗ (Full-time)
Introduction to Finance Year 2, АБ (Full-time)
Introduction to Finance Year 2, ИБП (Full-time)
Introduction to Finance Year 2, ЛОГИСТ. (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
13:30 15:00 H-214 Seminar Introduction to Finance 14
Tuesday
13:30 15:00 2-319 Seminar Credit Analysis of Customers and Management of Working Capital 21
Wednesday
11:15 13:00 304 Seminar Credit Analysis of Customers and Management of Working Capital 22
13:30 15:00 437 Seminar Introduction to Finance 15
15:15 17:00 437 Seminar Introduction to Finance 4
Thursday
10:15 13:00 2-217 Seminar Insurance Accounting 25
2023-09-21 (Thursday)
14:15 17:00 Е-6 Seminar Financial Analysis 45
2023-09-25 (Monday)
10:15 13:00 Е-11 Seminar Financial Analysis 45
2023-09-28 (Thursday)
15:15 18:00 Е-8 Seminar Financial Analysis 45
Type Year Publication
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 166.
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 188.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : T. 3, Варна : Наука и икономика, 3, 2020, 250 - 263.
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 199.
Статия 2018
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science : Електронно списание, Варна : Знание и бизнес, 4, 2018, 2, с. 54 - 66.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 7, 2018, 2, 125 - 132.
Статия 2017
Известия на Съюза на учените - Варна, Варна, 2017, 2, 110-121.
Доклад 2017
Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения, Варна: Наука и икономика, 1, 2017, 216.
Статия 2016
Известия на Съюза на учените - Варна, 2016, 2, 25-33.
Монография 2016
Варна : Наука и икономика, 2016, 180.
Overview of all publications