University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Daniela Georgieva PhD

Assoc. Prof. Daniela Georgieva PhD

Assoc. Prof. Daniela Georgieva PhD

218

daniela_georgieva@ue-varna.bg

CV

meet.google.com/rus-izfc-fpi

Office hours

Monday, Office 218: 13:30-15:30

Office hours for students

Friday, Office 218: 13:30-15:30

Pending exam dates

20 Oct 2023, Office 323: 08:15-10:15

01 Dec 2023, Office 323: 08:15-10:15

Subject Year and Programme
Specialized Seminar Year 4, СФ (Full-time)
Accounting Theory Year 2, МЕНИДЖ. (Full-time)
Accounting Theory Year 2, СА (Full-time)
Accounting Theory Year 2, БИЗН.ИК (Full-time)
Accounting Theory Year 2, НИИ (Full-time)
Accounting Theory Year 2, ПИМ (Full-time)
Accounting Theory Year 2, СМД (Full-time)
Accounting of Budget Enterprises Year 4, СО (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
11:15 13:00 127В Lecture Accounting of Budget Enterprises 19, 20
Thursday
09:15 11:00 232 Lecture Specialized Seminar 1 21, 22
Friday
08:15 11:00 323 Lecture Accounting Theory 1, 2, 3, 5, 6, 7, 16, 17
11:15 13:00 220 Seminar Specialized Seminar 22
Programme Subject Year Group Room Date Hour
Accounting and Finance Accounting of Budget Enterprises 4 25 1-437 19.05.2023 09:00 - 11:00
Accounting and Finance Accounting of Budget Enterprises 4 26 1-50 22.05.2023 13:00 - 15:00
Date Hour Room Notes
Date Hour Room Notes
Type Year Publication
Доклад 2023
Счетоводното образование като комплекс от знания, умения и компетентности : Сборник с доклади от научно-практическа конференция, 04.11.2022 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 173-187., ISBN(печатно) 978-954-21-1137-5, ISBN(онлайн) 978-954-21-1137-5 / Линк
Статия 2022
TEM Journal - Technology, Education, Management, Informatics, Novi Pazar, Serbia : UIKTEN - Association for Information Communication Technology Education and Science, 11, 2022, 1, February, 5-12., ISSN(печатно) 22178309 / DOI 10.18421/TEM111-01 / Scopus / Web of Science
Доклад 2022
Счетоводството - наука, образование, практика : , конференция, посветена на 100 годишнината от рождението на проф. Тотю Тотев и проф. Коста Пергелов, София : Изд. комплекс УНСС, 2022, 87-96., ISBN(печатно) 978-619-232-627-2 / Линк
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 203.
Доклад 2020
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 3-та Национална научна конференция, 13 ноември 2020 г., Варна : Наука и икономика, 2020, 229 - 235.
Статия 2020
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science : [Електронно] научно списание, Варна : Знание и бизнес, 6, 2020, 1, 69 - 78., ISSN(онлайн) 2367-77911 / Линк
Студия 2020
Икономиката на България и Европейския съюз: финанси, счетоводство, финансов контрол : Т. 2. Счетоводна политика, анализ и стандартизация. Системи за управленски контрол, одит, данъчен контрол, София : Изд. комплекс УНСС, 2, 2020, 224-246 .
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 3, Варна : Наука и икономика, 3, 2020, 399 - 409.
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 216., ISBN(печатно) 978-954-21-1049-1
Доклад 2019
Счетоводство, одит и финанси в променящия се свят : Сборник с доклади от научно-практическа конференция по повод 95 г. от създаването на кат. „Счетоводна отчетност”, Варна : Наука и икономика, 2019, 345 - 359.
Overview of all publications