University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Daniela Georgieva PhD

Assoc. Prof. Daniela Georgieva PhD

Assoc. Prof. Daniela Georgieva PhD

211

daniela_georgieva@ue-varna.bg

CV

meet.google.com/rus-izfc-fpi

Office hours

Thursday, Office 211: 11:30-13:30

Office hours for students

Wednesday, Office 211: 16:15-18:15

Subject Year and Programme
Specialized Seminar Year 4, СО (Distance learning)
Accounting Theory Year 2, МЕНИДЖ. (Full-time)
Accounting Theory Year 2, СА (Full-time)
Accounting Theory Year 2, БИЗН.ИК (Full-time)
Accounting Theory Year 2, НИИ (Full-time)
Accounting Theory Year 2, ПИМ (Full-time)
Accounting Theory Year 2, СМД (Full-time)
Accounting of Budget Enterprises Year 4, СО (Full-time)
Accounting of Budget Enterprises Year 4, СО (Distance learning)
Home End Room L/S Course Week Group
Wednesday
13:30 16:00 316 Lecture Accounting Theory 1, 2, 3, 5, 6, 7, 16, 17
Thursday
09:15 11:00 128 Lecture Accounting of Budget Enterprises 22, 23, 24
2022-09-24 (Saturday)
13:30 17:00 Е-11 Lecture Accounting of Budget Enterprises 51
2022-09-27 (Tuesday)
16:15 18:00 Е-5 Lecture Accounting of Budget Enterprises 51
2022-09-29 (Thursday)
13:30 16:00 Е-2-7 Lecture Specialized Seminar 51
Type Year Publication
Статия 2022
TEM Journal - Technology, Education, Management, Informatics, Novi Pazar, Serbia : UIKTEN - Association for Information Communication Technology Education and Science, 11, 2022, 1, February, 5-12., ISSN(печатно) 22178309 / DOI 10.18421/TEM111-01 / Scopus
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 216., ISBN(печатно) 978-954-21-1049-1
Статия 2020
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science : [Електронно] научно списание, Варна : Знание и бизнес, 6, 2020, 1, 69 - 78.
Студия 2020
Икономиката на България и Европейския съюз: финанси, счетоводство, финансов контрол : Т. 2. Счетоводна политика, анализ и стандартизация. Системи за управленски контрол, одит, данъчен контрол, София : Изд. комплекс УНСС, 2, 2020, 224-246 .
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 203.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 3, Варна : Наука и икономика, 3, 2020, 399 - 409.
Доклад 2020
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 3-та Национална научна конференция, 13 ноември 2020 г., Варна : Наука и икономика, 2020, 229 - 235.
Доклад 2019
Счетоводство, одит и финанси в променящия се свят : Сборник с доклади от научно-практическа конференция по повод 95 г. от създаването на кат. „Счетоводна отчетност”, Варна : Наука и икономика, 2019, 345 - 359.
Монография 2018
Варна : Знание и бизнес, 2018, 160.
Учебно помагало 2017
Варна: Наука и икономика, 2017, 153 с.
Overview of all publications