University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Atanas Atanasov PhD

Chief Assist. Prof. Atanas Atanasov PhD
Office hours for students

Monday, Office 520: 15:00-17:15

Thursday, Office 520: 13:30-15:15

Subject Year and Programme
Accounting Theory Year 2, ЛОГИСТ. (Full-time)
Accounting Theory Year 2, СО (Full-time)
Accounting Theory Year 2, СФ (Full-time)
Accounting Theory Year 2, МБ-А.ЕЗ (Full-time)
Accounting Theory Year 2, СО (Distance learning)
Accounting Theory Year 2, ФИНАНСИ (Distance learning)
Accounting Theory Year 2, ИК.И Т. (Distance learning)
Accounting Theory Year 2, НИИ (Distance learning)
Accounting Theory Year 2, ИБП (Distance learning)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
13:30 15:00 H-101 Seminar Accounting Theory 21
Wednesday
09:15 11:00 302 Seminar Accounting Theory 26
Thursday
15:15 17:00 303 Seminar Accounting Theory 18
Friday
11:15 13:00 H-101 Seminar Accounting Theory 20
13:30 15:00 127В Seminar Accounting Theory 15
2023-09-18 (Monday)
15:15 17:00 Е-1 Lecture Accounting Theory 38, 39, 40, 41, 42
2023-09-19 (Tuesday)
09:15 11:00 Е-2 Lecture Accounting Theory 38, 39, 40, 41, 42
2023-09-20 (Wednesday)
13:30 15:00 Е-2 Lecture Accounting Theory 38, 39, 40, 41, 42
2023-09-21 (Thursday)
10:15 13:00 Е-5 Lecture Accounting Theory 38, 39, 40, 41, 42
Type Year Publication
Статия 2023
Cutting-Edge Business Technologies in the Big Data Era : SICB 2023 : Proceedings of the 18th SICB “Sustainability and Cutting-Edge Business Technologies” : Vol. 1, Berlin, Deutschland : Springer Science and Business Media , 1, 2023, 39-45. - (Studies in Big Data ; Vol. 135)., ISSN(печатно) 2197-6503, ISBN(печатно) 978-3-031-42465-6 / DOI 10.1007/978-3-031-42463-2_5 / Scopus
Доклад 2023
Счетоводното образование като комплекс от знания, умения и компетентности : Сборник с доклади от научно-практическа конференция, 04.11.2022 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 229-242., ISBN(печатно) 978-954-21-1137-5 / Линк
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 11, 2022, 2, 77-89., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Доклад 2022
Crisis Management and Safety Foresight in Forest-Based Sector and Smes Operating in the Global Environment : 15th International Scientific Conference WoodEMA 2022, Trnava, Slovakia : Proceedings, Zagreb : WoodEMA, 2022, 19-24., ISBN(печатно) 978-953-8446-00-9 / Scopus / Линк
Студия 2021
Journal of Mehmet Akif Ersoy University Economics and Administrative Sciences Faculty, Burdur : Mehmet Akif Ersoy University, 8, 2021, 2, 761-781., ISSN(печатно) 2149-1658 / DOI 10.30798/makuiibf.805055 / Web of Science
Студия 2021
Корпоративна прозрачност : Конференция, 28 септ. 2021, София : Фондация Каузи, 2021, 1-48. ., ISBN(онлайн) 978-954-92792-9-0 / Линк
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna https://doi.org/10.36997/IJUSV-ESS/2021.10.3 , 10, 2021, 3, 177-184.., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / DOI 10.36997/IJUSV-ESS/2021.10.3 / Линк
Доклад 2020
Интегрираната отчетност в управлението на предприятието : Посвещава се на 85-ата година от преподаването и обучението по счетоводство в СА "Д. А. Ценов" - Свищов : Е-сборник с доклади, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2020, 116 - 123., ISBN(онлайн) 978-954-23-1920-7 / Линк
Доклад 2020
Sustainability of Forest-Based Industries in the Global Economy : 13th International Scientific Conference WoodEMA2020 and 31st International Scientfic Conference ICWST 2020 : Proceedings of Scientific Papers, September 28th-30th 2020, Vinkovci, Croatia, Zagreb, Croatia : WoodEMA, 2020, 251 - 256., ISBN(печатно) 978-953578228-5 / Scopus
Студия 2020
Годишник на ИДЕС [ICPA Yearbook], София : ИДЕС , 2020, 1-34., ISSN(печатно) 1313-2148, ISSN(онлайн) 2603-4751 / Линк
Overview of all publications