University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Tsvetomir Manolov PhD

Chief Assist. Prof. Tsvetomir Manolov PhD

Chief Assist. Prof. Tsvetomir Manolov PhD

526; Виртуална стая за консултации https://meet.google.com/hkn-hoex-pee

wt_varna@ue-varna.bg

Office hours for students

Monday, Office 526: 15:15-17:15

Wednesday, Office 526: 13:00-15:00

Subject Year and Programme
Financial Analysis Year 4, СО (Full-time)
Accounting of Insurance and Pension Enterprises Year 4, СО (Distance learning)
Credit Analysis of Customers and Management of Working Capital Year 4, СФ (Full-time)
Marketing Year 2, ИК.И Т. (Full-time)
Marketing Year 2, ЛОГИСТ. (Full-time)
Marketing Year 2, ФИНАНСИ (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
13:30 15:00 511 Seminar Marketing 22
Tuesday
08:15 11:00 2-312 Seminar Financial Analysis 20
11:15 13:00 2-130 Lecture Credit Analysis of Customers and Management of Working Capital 21, 22
Wednesday
15:15 17:00 127В Seminar Marketing 15
Friday
11:15 13:00 H-104 Seminar Marketing 23
13:30 15:00 H-101 Seminar Marketing 13
2023-09-20 (Wednesday)
10:15 13:00 Е-7 Lecture Accounting of Insurance and Pension Enterprises 45
2023-09-26 (Tuesday)
14:15 17:00 Е-5 Lecture Accounting of Insurance and Pension Enterprises 45
Programme Subject Year Group Room Date Hour
Real Estate and Investments Real Estate Financing 4 54 1-223 13.05.2023 10:00 - 12:00
Date Hour Room Notes
Date Hour Room Notes
Type Year Publication
Статия 2022
Недвижими имоти и бизнес [Real Estate Property & Business] : Рецензирано академично списание, София : Изд. комплекс УНСС, 6, 2022, 2, 94-100., ISSN(печатно) 2603-2759 , ISBN(онлайн) 2603-2767 / Линк
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 166.
Доклад 2022
Строително предприемачество и недвижима собственост. Сборник с доклади от 37-ма международна научно-практическа конференция – ноември 2022 г., „Наука и икономика“ , 2022, 145-152., ISSN(печатно) 2683-0280
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 188.
Статия 2022
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 66, 2022, 3, 213-222., ISSN(печатно) 1310-0343, ISSN(онлайн) 2367-6949 / Линк
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 10, 2021, 1, 169-175., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / DOI 10.36997/IJUSV-ESS/2021.10.1 / Линк
Доклад 2021
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 36-та международна научно-практическа конференция - 26 ноември 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 70-74.
Доклад 2021
Innovations in Science and Educations : Proceedings of CBU in Economics and Business : International Conference, March 17, 2021, Prague, Czech Republic : Vol. 2, Prague : CBU Research Institute, 2, 2021, 55-61., ISSN(печатно) 2695-0707, ISSN(онлайн) 2695-0693 / DOI 10.12955/peb.v2.255 / Линк
Учебник 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 273.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : T. 3, Варна : Наука и икономика, 3, 2020, 250 - 263.
Overview of all publications