University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Nadezhda Popova-Yosifova, PhD

Assoc. Prof. Nadezhda Popova-Yosifova, PhD

Assoc. Prof. Nadezhda Popova-Yosifova, PhD

308

nadia_popowa@ue-varna.bg

CV

Office hours

Thursday, Office 308: 11:00-13:00

Office hours for students

Monday, Office 308: 10:00-11:00

Online consultations

Tuesday, Online room link: https://meet.google.com/ufu-urqa-jpx, 11:00-12:00

Pending exam dates

25 Mar 2024, Office 305 /присъствени изпити/; онлайн /за дистанционно обучение/: https://meet.google.com/ufu-urqa-jpx: 13:30-16:00

15 Apr 2024, Office 305 /присъствени изпити/; онлайн /за дистанционно обучение/: https://meet.google.com/ufu-urqa-jpx: 13:30-16:00

Specialized Seminar
Accounting of Banks
Audit in the Public Sector
Accounting of Insurance and Pension Enterprises
Master Degree Seminar
Programme Subject Year Group Room Date Hour
Accounting and Audit Specialized Seminar 4 19 1-437 30.04.2024 09:00 - 11:00
Accounting and Audit Specialized Seminar 4 20 1-437 30.04.2024 11:00 - 13:00
Accounting and Audit Audit in the Public Sector 4 19 1-305 14.05.2024 09:00 - 11:00
Accounting and Audit Audit in the Public Sector 4 20 1-305 14.05.2024 11:00 - 13:00
Accounting and Audit Audit in the Public Sector 4 45 eLearn 17.05.2024 15:00 - 17:00
Accounting and Audit Accounting of Banks 3 18 1-433 10.06.2024 10:00 - 12:00
Accounting and Audit Accounting of Banks 3 19 1-433 10.06.2024 12:00 - 14:00
Accounting and Finance Accounting of Insurance and Pension Enterprises 3 20 1-127В 14.06.2024 08:00 - 10:00
Accounting and Finance Accounting of Insurance and Pension Enterprises 3 21 1-127В 14.06.2024 10:00 - 12:00
Accounting and Audit Organization of Accounting 2 38 eLearn 19.06.2024 15:00 - 17:00
Date Hour Room Notes
Date Hour Room Notes
Type Year Publication
Доклад 2023
Счетоводното образование като комплекс от знания, умения и компетентности. Сборник с доклади от научно-практическа конференция, 04.11.2022 г., Варна: Наука и икономика, 2023, 199-208., ISBN(печатно) ISBN 978-954-21-1137-5 / Линк
Доклад 2023
Международна научно-практическа конференция "Дигиталната трансформация в контрола и анализа - рискове и възможности"/01-02.10.2021 г./, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2023.
Монография 2023
Варна : Наука и икономика, 2023, 296. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 93)., ISBN(печатно) 978-954-21-1166-5 / Линк
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 166.
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 188.
Учебник 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 273.
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 216., ISBN(печатно) 978-954-21-1049-1
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 3., Варна : Наука и икономика, 3, 2020, 519 - 528.
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 348 с.
Доклад 2019
Счетоводство, одит и финанси в променящия се свят : Сборник с доклади от научно-практическа конференция по повод 95 г. от създаването на кат. Счетоводна отчетност, Варна : Наука и икономика, 2019, 284 - 295.
Overview of all publications