University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Nadezhda Popova-Yosifova PhD

Assoc. Prof. Nadezhda Popova-Yosifova PhD

Assoc. Prof. Nadezhda Popova-Yosifova PhD

308

nadia_popowa@ue-varna.bg

CV

Office hours

Thursday, Office 308: 09:00-11:00

Office hours for students

Friday, Office 308: 11:00-13:00

Subject Year and Programme
Accounting of Banks Year 4, СФ (Full-time)
Accounting Theory Year 2, МИО (Full-time)
Accounting Theory Year 2, ТУРИЗЪМ (Full-time)
Accounting of Insurance and Pension Enterprises Year 4, СО (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Wednesday
11:15 13:00 2-310 Lecture Accounting of Insurance and Pension Enterprises 19, 20
Thursday
11:15 13:00 221 Lecture Accounting of Banks 21, 22
Friday
08:15 11:00 316 Lecture Accounting Theory 28, 29, 30, 31, 32, 33
Programme Subject Year Group Room Date Hour
Accounting and Audit Audit in the Public Sector 4 22 2-217 03.05.2023 11:00 - 13:00
Accounting and Audit Audit in the Public Sector 4 23 2-217 03.05.2023 09:00 - 11:00
Accounting and Audit Audit in the Public Sector 4 24 1-305 04.05.2023 09:00 - 11:00
Accounting and Audit Audit in the Public Sector 4 51 1-310 13.05.2023 10:00 - 12:00
Date Hour Room Notes
Date Hour Room Notes
Type Year Publication
Доклад 2023
Счетоводното образование като комплекс от знания, умения и компетентности. Сборник с доклади от научно-практическа конференция, 04.11.2022 г., Варна: Наука и икономика, 2023, 199-208., ISBN(печатно) ISBN 978-954-21-1137-5 / Линк
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 188.
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 166.
Учебник 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 273.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 3., Варна : Наука и икономика, 3, 2020, 519 - 528.
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 348 с.
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 216., ISBN(печатно) 978-954-21-1049-1
Доклад 2019
Счетоводство, одит и финанси в променящия се свят : Сборник с доклади от научно-практическа конференция по повод 95 г. от създаването на кат. Счетоводна отчетност, Варна : Наука и икономика, 2019, 284 - 295.
Студия 2018
Икономика и компютърни науки, Варна : Знание и бизнес, 4, 2018, 2, 26 - 46.
Статия 2018
Икономика и компютърни науки, Варна : Знание и бизнес, 4, 2018, 2, 47 - 53.
Overview of all publications