University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Svetlozar Stefanov PhD

Assoc. Prof. Svetlozar Stefanov PhD

Assoc. Prof. Svetlozar Stefanov PhD

443

svetstefanov@ue-varna.bg

CV

линк за провеждане на консултации
https://meet.google.com/cft-uxrh-hof

Office hours

Each weekday, -

Office hours for students

Tuesday, Office 443: 08:30-10:30

Pending exam dates

29 Mar 2023, Office 1-51: 15:15-17:00

26 Apr 2023, Office 1-51: 15:15-17:00

02 Jun 2023, Office Н-201: 14:00-16:00

Subject Year and Programme
Accounting in Tourism Year 2, МХР (Full-time)
Accounting in Tourism Year 2, МТСВ (Full-time)
Accounting in Tourism Year 2, МХР (Part-time)
Financial Control Year 3, СФ (Full-time)
Accounting Theory Year 2, МИО (Full-time)
Accounting Theory Year 2, ТУРИЗЪМ (Full-time)
Control Theory Year 3, СО (Full-time)
Control Theory Year 3, СО (Distance learning)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
14:30 17:15 3-203 Lecture Accounting in Tourism 311, 312, 314
2023-09-20 (Wednesday)
09:00 13:16 3-203 Lecture Accounting in Tourism 315
2023-09-21 (Thursday)
09:00 13:16 3-203 Lecture Accounting in Tourism 315
2023-09-27 (Wednesday)
09:38 11:46 3-203 Lecture Accounting in Tourism 315
12:00 14:08 3-203 Seminar Accounting in Tourism 315
2023-09-28 (Thursday)
09:38 13:16 3-203 Seminar Accounting in Tourism 315
Monday
11:15 13:00 2-222 Lecture Financial Control 20, 21
Tuesday
11:15 13:00 2-220 Lecture Control Theory 18, 19
Friday
08:15 11:00 316 Lecture Accounting Theory 28, 29, 30, 31, 32, 33
2023-09-19 (Tuesday)
14:15 17:00 Е-2-1 Lecture Control Theory 38
2023-09-26 (Tuesday)
08:15 11:00 Е-2-2 Lecture Control Theory 38
Programme Subject Year Group Room Date Hour
Date Hour Room Notes
Date Hour Room Notes
28.09.2023 14:00 - 16:00 3-207
Type Year Publication
Доклад 2022
Фундаменталната подготовка във висшето образование : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, организ. от кат. "Статистика и приложна математика" при ИУ - Варна, 21 окт. 2022, Варна : Наука и икономика, 2022, 85-88., ISSN(онлайн) 2815-3863 / Линк
Статия 2022
TEM Journal - Technology, Education, Management, Informatics, Novi Pazar, Serbia : UIKTEN - Association for Information Communication Technology Education and Science, 11, 2022, 1, February, 5-12., ISSN(печатно) 22178309 / DOI 10.18421/TEM111-01 / Scopus / Web of Science
Доклад 2022
Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия : Сборник с доклади от юбилейна научна конференция по случай 85 г. катедра "Обща икономическа теория", Варна : Наука и икономика, 2022, 273-278., ISBN(онлайн) 978-954-21-1133-7 / Линк
Монография 2022
2. доп. изд., Варна : Знание и бизнес, 2022, 380., ISBN(онлайн) 978-619-210-064-3
Доклад 2022
Управление на човешките ресурси = Human Resource Management : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организирана от ИУ - Варна, 30 септ. 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2022, 253-259., ISBN(онлайн) 978-954-21-1138-2 / Линк
Доклад 2022
Счетоводното образование като комплекс от знания, умения и компетентности : Сборник с доклади от научно-практическа конференция, 04.11.2022 г., Варна : Наука и икономика, 2022, 152-159., ISBN(онлайн) 978-954-21-1137-5 / Линк
Доклад 2021
Счетоводство и дигиталзация : Сборник с научни доклади, София : Изд. комплекс УНСС, 2021, 87-92.
Доклад 2021
Устойчиво управление на поземлените ресурси - съвременни практики и решения : Сборник с доклади от Национална кръгла маса организирана от катедра „Аграрна икономика“ при ИУ - Варна, 15 ноември 2019 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 136-143.
Доклад 2021
Управление на човешките ресурси : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организирана от ИУ - Варна, 24 септ. 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 127-132., ISBN(онлайн) 978-954-21-1092-7
Монография 2020
Варна : Знание и бизнес , 2020, 367.
Overview of all publications