University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Anita Atanasova PhD

Assoc. Prof. Anita Atanasova PhD

Assoc. Prof. Anita Atanasova PhD

440

aatanasova@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Monday, Office eLearn; 440: 11:00-13:00

Subject Year and Programme
Management Accounting Year 4, СФ (Full-time)
Accounting Theory Year 2, БМ-АЕ (Full-time)
Accounting Theory Year 2, МБ-А.ЕЗ (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
13:30 16:00 127В Lecture Accounting Theory 25, 26
Tuesday
09:15 11:00 2-130 Lecture Management Accounting 21, 22
Programme Subject Year Group Room Date Hour
Accounting and Audit Management Accounting 4 22 1-303 22.05.2023 09:00 - 11:00
Accounting and Audit Management Accounting 4 23 1-304 22.05.2023 13:00 - 15:00
Accounting and Audit Management Accounting 4 24 1-302 23.05.2023 14:00 - 16:00
Date Hour Room Notes
Date Hour Room Notes
Type Year Publication
Доклад 2023
Счетоводното образование като комплекс от знания, умения и компетентности : Сборник с доклади от научно-практическа конференция, 04.11.2022 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 160-172., ISBN(печатно) 978-954-21-1137-5 / Линк
Доклад 2021
Knowledge on Economics and Management : Conference Proceedings, November 11-12, 2021, Olomouc, Czech Republic (KNOWCON 2021), Olomouc : Palacký University Olomouc DOI: 10.5507/ff.21.24460321, 2021, 5-11. ., ISBN(печатно) 978-80-244-6032-1
Учебник 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 310.
Студия 2020
Икономиката на България и Европейския съюз: финанси, счетоводство, финансов контрол : Т. 2. Счетоводна политика, анализ и стандартизация. Системи за управленски контрол, одит, данъчен контрол, София : Изд. комплекс УНСС, 2, 2020, 71-91.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 1, Варна : Наука и икономика, 1, 2020, 114 - 125.
Доклад 2019
KNOWCON 2019 : Knowledge on Economics and Management: Profit or Purpose : Conference Proceedings, Olomouc, Cz : Palacky University Olomouc, 2019, 5-11., ISBN(онлайн) 978-80-244-5543-3 / Линк
Студия 2019
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science : [Електронно] научно списание, Варна : Знание и бизнес, 5, 2019, 2, 20 - 38.
Доклад 2019
Счетоводство, одит и финанси в променящия се свят : Сборник с доклади от научно практическа конференция по повод 95 г. от създаването на кат. Счетоводство и контрол при ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2019, 239 - 260.
Студия 2018
Икономика и компютърни науки, Варна : Знание и бизнес, 4, 2018, 2, 26 - 46.
Статия 2018
Ekonomiczne Problemy Uslug [Cywilizacja informacyjna i jej oddziaIywanie na transformacje gospodarcza i spoIeczna : T. 1], Szczecin : Naukowe Uniwersytetu Szczecinskiego, 1, 2018, 1 (131), 19-30., ISSN(онлайн) 1896-382X / Линк
Overview of all publications