University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Anita Atanasova, PhD

Assoc. Prof. Anita Atanasova, PhD

Assoc. Prof. Anita Atanasova, PhD

440

aatanasova@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Wednesday, Office 440: 13:30-14:30

Online consultations

Tuesday, Online room link: https://meet.google.com/oii-gahb-sak, 13:30-14:30

Pending exam dates

13 Mar 2024, Office 447: 11:15-

10 Apr 2024, Office 447: 11:15-

Subject Year and Programme
Management Accounting Year 4, СО (Full-time)
Management Accounting * Year 5, СК-СНУ (Full-time)
Financial Accounting Year 2, МЕНИДЖ. (Full-time)
Financial Accounting Year 2, СА (Full-time)
Financial Accounting Year 2, АБ (Full-time)
Financial Accounting Year 2, БИЗН.ИК (Full-time)
Financial Accounting Year 2, НИИ (Full-time)
Financial Accounting Year 2, ПИМ (Full-time)
Financial Accounting Year 2, ДТБ (Full-time)
Financial Accounting Year 2, ДМПР (Full-time)
Financial Accounting Year 2, МАРКЕТ. (Full-time)
Financial Accounting Year 2, ИК.И Т. (Full-time)
Financial Accounting Year 2, ИБП (Full-time)
Financial Accounting Year 2, ЛОГИСТ. (Full-time)
Financial Accounting Year 2, СМД (Full-time)
Financial Accounting Year 2, ФИНАНСИ (Full-time)
Financial Accounting Year 2, МИО (Full-time)
Financial Accounting Year 2, ТУРИЗЪМ (Full-time)
Academic Research Year 1, СФ (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Tuesday
15:15 17:00 301 Lecture Financial Accounting 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 28, 29, 30, 31, 32, 33
Wednesday
11:15 13:00 310 Lecture Academic Research 2 21, 22
Thursday
10:15 13:00 2-221 Lecture Management Accounting 19, 20
Programme Subject Year Group Room Date Hour
Finance Financial Accounting for Finance Professionals 4 46 eLearn 30.04.2024 09:00 - 11:00
Accounting and Audit Management Accounting 4 45 eLearn 11.05.2024 11:00 - 13:00
Accounting and Audit Management Accounting 4 19 1-434 22.05.2024 15:00 - 17:00
Accounting and Audit Management Accounting 4 20 1-434 22.05.2024 13:00 - 15:00
Accounting and Audit Specialized Seminar 4 45 eLearn 23.05.2024 09:00 - 11:00
Agricultural Business Financial Accounting 2 4 1-51 18.06.2024 10:00 - 12:00
Business digital technologies Financial Accounting 2 8 1-51 18.06.2024 12:00 - 14:00
Digital Media and PR Financial Accounting 2 10 1-51 18.06.2024 10:00 - 12:00
Marketing Financial Accounting 2 11 1-51 18.06.2024 10:00 - 12:00
Marketing Financial Accounting 2 12 1-51 18.06.2024 10:00 - 12:00
Economics and Trade Financial Accounting 2 13 1-51 18.06.2024 10:00 - 12:00
Industrial Business and Entrepreneurship Financial Accounting 2 14 1-51 18.06.2024 10:00 - 12:00
Logistics Financial Accounting 2 15 1-51 18.06.2024 10:00 - 12:00
Finance Financial Accounting 2 22 1-51 18.06.2024 10:00 - 12:00
Finance Financial Accounting 2 23 1-51 18.06.2024 10:00 - 12:00
International Economic Relations Financial Accounting 2 28 1-51 18.06.2024 12:00 - 14:00
International Economic Relations Financial Accounting 2 29 1-51 18.06.2024 12:00 - 14:00
Tourism Financial Accounting 2 30 1-51 18.06.2024 12:00 - 14:00
Tourism Financial Accounting 2 31 1-51 18.06.2024 12:00 - 14:00
Tourism Financial Accounting 2 32 1-51 18.06.2024 12:00 - 14:00
Tourism Financial Accounting 2 33 1-51 18.06.2024 12:00 - 14:00
Management Financial Accounting 2 1 1-437 19.06.2024 13:00 - 15:00
Judicial Administration Financial Accounting 2 3 1-437 19.06.2024 13:00 - 15:00
Business Economics Financial Accounting 2 5 1-437 19.06.2024 13:00 - 15:00
Real Estate and Investments Financial Accounting 2 6 1-437 19.06.2024 13:00 - 15:00
Entrepreneurship and Investment Management Financial Accounting 2 7 1-437 19.06.2024 13:00 - 15:00
Commodities Science and Customs Activity Financial Accounting 2 16 1-437 19.06.2024 13:00 - 15:00
Commodities Science and Customs Activity Financial Accounting 2 17 1-437 19.06.2024 13:00 - 15:00
Date Hour Room Notes
28.05.2024 09:00 - 11:00 1-437
28.05.2024 11:00 - 13:00 eLearn
29.05.2024 09:00 - 11:00 1-437
29.05.2024 11:00 - 13:00 eLearn
Date Hour Room Notes
Type Year Publication
Доклад 2023
Счетоводното образование като комплекс от знания, умения и компетентности : Сборник с доклади от научно-практическа конференция, 04.11.2022 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 160-172., ISBN(печатно) 978-954-21-1137-5 / Линк
Учебник 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 310.
Доклад 2021
Knowledge on Economics and Management : Conference Proceedings, November 11-12, 2021, Olomouc, Czech Republic (KNOWCON 2021), Olomouc : Palacký University Olomouc DOI: 10.5507/ff.21.24460321, 2021, 5-11. ., ISBN(печатно) 978-80-244-6032-1
Студия 2020
Икономиката на България и Европейския съюз: финанси, счетоводство, финансов контрол : Т. 2. Счетоводна политика, анализ и стандартизация. Системи за управленски контрол, одит, данъчен контрол, София : Изд. комплекс УНСС, 2, 2020, 71-91.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 1, Варна : Наука и икономика, 1, 2020, 114 - 125.
Студия 2019
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science : [Електронно] научно списание, Варна : Знание и бизнес, 5, 2019, 2, 20 - 38.
Доклад 2019
KNOWCON 2019 : Knowledge on Economics and Management: Profit or Purpose : Conference Proceedings, Olomouc, Cz : Palacky University Olomouc, 2019, 5-11., ISBN(онлайн) 978-80-244-5543-3 / Линк
Доклад 2019
Счетоводство, одит и финанси в променящия се свят : Сборник с доклади от научно практическа конференция по повод 95 г. от създаването на кат. Счетоводство и контрол при ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2019, 239 - 260.
Студия 2018
Икономика и компютърни науки, Варна : Знание и бизнес, 4, 2018, 2, 26 - 46.
Статия 2018
Ekonomiczne Problemy Uslug [Cywilizacja informacyjna i jej oddziaIywanie na transformacje gospodarcza i spoIeczna : T. 1], Szczecin : Naukowe Uniwersytetu Szczecinskiego, 1, 2018, 1 (131), 19-30., ISSN(онлайн) 1896-382X / Линк
Overview of all publications