University of Economics – Varna

Prof. Fanya Filipova, PhD

Prof. Fanya Filipova, PhD

Prof. Fanya Filipova, PhD

1-324; Онлайн линк:https://meet.google.com/oqr-paqc-crf

fanya_filipova@ue-varna.bg

https://meet.google.com/oqr-paqc-crf

CV

Office hours for students

Wednesday, Office 2-128: 13:00-14:00

Online consultations

Monday, Online room link: Линк:https://meet.google.com/oqr-paqc-crf, 16:15-17:15

Pending exam dates

25 Mar 2024, Office 1-301: 13:30-15:30

22 Apr 2024, Office 1-301: 13:30-15:30

Subject Year and Programme
Specialized Seminar Year 4, СО (Full-time)
Valuation in Accounting Year 4, СФ (Full-time)
Management of Company Cash Flows Year 3, СФ (Full-time)
Master Degree Seminar * Year 5, СК
Master Degree Seminar * Year 5, СК-СНУ
Master Degree Seminar * Year 6, СК-ДНДО
Master Degree Seminar * Year 6, СК-СПН
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
13:30 16:00 301 Lecture Valuation in Accounting 21, 22
Tuesday
13:30 16:00 2-221 Lecture Specialized Seminar 1 19, 20
Wednesday
11:15 13:00 2-224 Lecture Management of Company Cash Flows 20, 21
Thursday
13:30 17:00 2-217 Seminar Specialized Seminar 19
17:15 18:00 2-217 Seminar Specialized Seminar 1 19
Programme Subject Year Group Room Date Hour
Accounting and Audit Specialized Seminar 4 19 1-437 30.04.2024 09:00 - 11:00
Accounting and Audit Specialized Seminar 4 20 1-437 30.04.2024 11:00 - 13:00
Accounting and Finance Valuation in Accounting 4 21 1-438 13.05.2024 13:00 - 15:00
Accounting and Finance Valuation in Accounting 4 22 1-438 13.05.2024 15:00 - 17:00
Date Hour Room Notes
Date Hour Room Notes
Type Year Publication
Доклад 2023
Счетоводното образование като комплекс от знания, умения и компетентности : Сборник с доклади от научно-практическа конференция, 04.11.2022 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 15-35., ISBN(печатно) 978-954-21-1137-5 / Линк
Статия 2023
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 12, 2023, 2, 11-20., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / DOI 10.56065/IJUSV-ESS/2023.12.2.11 / Линк
Статия 2023
ИДЕС : Електронно списание, София : Институт на дипломираните експерт-счетоводители, Год. XXVII , 2023, 3, 1-18 [22-40]., ISSN(онлайн) 1314-8990 / Линк
Студия 2023
Годишник на ИДЕС = ICPA Annual, София : ИДЕС, 2023, 1, 1-26., ISSN(печатно) 1313-2148, ISSN(онлайн) 2603-4751 / Линк
Монография 2022
Варна : Знание и бизнес, 2022, 281., ISBN(онлайн) 978-619-210-065-0
Монография 2022
2. доп. изд., Варна : Знание и бизнес, 2022, 242., ISBN(онлайн) 978-619-210-063-6
Монография 2022
2. доп. изд., Варна : Знание и бизнес, 2022, 380., ISBN(онлайн) 978-619-210-064-3
Студия 2021
Journal of Mehmet Akif Ersoy University Economics and Administrative Sciences Faculty, Burdur : Mehmet Akif Ersoy University, 8, 2021, 2, 761-781., ISSN(печатно) 2149-1658 / DOI 10.30798/makuiibf.805055 / Web of Science
Студия 2021
Списание на ИДЕС, София : ИДЕС, Год. 25, 2021, Извънреден брой, 1-21., ISSN(онлайн) 1314-8990
Монография 2020
Варна : Знание и бизнес, 2020, 252.
Overview of all publications