University of Economics – Varna

Prof. Fanya Filipova PhD

Prof. Fanya Filipova PhD

Prof. Fanya Filipova PhD

324; Онлайн линк:https://meet.google.com/oqr-paqc-crf

fanya_filipova@ue-varna.bg

https://meet.google.com/oqr-paqc-crf

CV

Office hours for students

Wednesday, Office 1-324; Онлайн линк:https://meet.google.com/oqr-paqc-crf: 16:15-18:15

Subject Year and Programme
Accounting Theory Year 2, ДТБ (Full-time)
Accounting Theory Year 2, СО (Full-time)
Accounting Theory Year 2, СФ (Full-time)
Accounting Theory Year 2, ФИНАНСИ (Full-time)
Accounting Theory Year 2, ССиЗ (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Wednesday
13:30 16:00 122 Lecture Accounting Theory 8, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
Friday
11:15 13:00 223 Seminar Accounting Theory 19
Programme Subject Year Group Room Date Hour
Date Hour Room Notes
Date Hour Room Notes
Type Year Publication
Студия 2023
Годишник на ИДЕС [ICPA Yearbook] , София : ИДЕС, 2023, 1, 1-26., ISSN(печатно) 1313-2148, ISSN(онлайн) 2603-4751 / Линк
Доклад 2023
Счетоводното образование като комплекс от знания, умения и компетентности : Сборник с доклади от научно-практическа конференция, 04.11.2022 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 15-35., ISBN(печатно) 978-954-21-1137-5 / Линк
Монография 2022
2. доп. изд., Варна : Знание и бизнес, 2022, 380., ISBN(онлайн) 978-619-210-064-3
Монография 2022
Варна : Знание и бизнес, 2022, 281., ISBN(онлайн) 978-619-210-065-0
Монография 2022
2. доп. изд., Варна : Знание и бизнес, 2022, 242., ISBN(онлайн) 978-619-210-063-6
Студия 2021
Journal of Mehmet Akif Ersoy University Economics and Administrative Sciences Faculty, Burdur : Mehmet Akif Ersoy University, 8, 2021, 2, 761-781., ISSN(печатно) 2149-1658 / DOI 10.30798/makuiibf.805055 / Web of Science
Студия 2021
Списание на ИДЕС, София : ИДЕС, Год. 25, 2021, Извънреден брой, 1-21., ISSN(онлайн) 1314-8990
Студия 2020
Годишник на ИДЕС [ICPA Yearbook], София : ИДЕС , 2020, 1-34., ISSN(печатно) 1313-2148, ISSN(онлайн) 2603-4751 / Линк
Монография 2020
Варна : Знание и бизнес , 2020, 367.
Студия 2020
ИДЕС : Електронно списание, София : ИДЕС, 24, 2020, 1 - 2, 1 - 16 ; 1 - 20., ISSN(печатно) 1314-8990 / Линк
Overview of all publications