University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Slavi Genov PhD

Assoc. Prof. Slavi Genov PhD

436

sdg@ue-varna.bg

CV

Office hours

Tuesday, Office 436: 13:00-15:00

Office hours for students

Wednesday, Office 436: 15:00-17:00

Subject Year and Programme
Financial Accounting - Part I Year 3, СО (Full-time)
Financial Accounting - Part II Year 3, СО (Distance learning)
Financial Accounting - Part II Year 4, СФ (Full-time)
Accounting Theory Year 2, ДМПР (Full-time)
Accounting Theory Year 2, МАРКЕТ. (Full-time)
Accounting Theory Year 2, ИК.И Т. (Full-time)
Audit Year 5, СК-СНУ (Part-time)
Audit Year 5, СК (Part-time)
Audit Year 6, СК-СПН (Part-time)
Audit Year 6, СК-ДНДО (Part-time)
Home End Room L/S Course Week Group
2021-02-09 (Tuesday)
09:15 13:00 Е–Н208 Lecture Financial Accounting - Part II 44
2021-02-11 (Thursday)
11:15 13:00 Е-Н103 Lecture Financial Accounting - Part II 44
2021-02-01 (Monday)
09:38 12:38 128 Lecture Audit 30, 31, 65, 66
2021-02-02 (Tuesday)
13:30 16:16 128 Lecture Audit 30, 31, 65, 66
2021-02-03 (Wednesday)
09:00 11:46 128 Lecture Audit 30, 31, 65, 66
2021-02-05 (Friday)
09:00 11:46 128 Lecture Audit 30, 31, 65, 66
2021-02-07 (Sunday)
13:30 16:16 128 Lecture Audit 30, 31, 65, 66
2021-02-08 (Monday)
12:00 14:08 128 Lecture Audit 30, 31, 65, 66
Type Year Publication
Доклад 2019
Счетоводство, одит и финанси в променящия се свят : Сборник с доклади от научно-практическа конференция по повод 95 години от създаването на катедра „Счетоводна отчетност”, Варна : Наука и икономика, 2019, 172 - 185.
Учебник 2016
Варна: Геа Принт, 2016, 287 с.
Монография 2016
Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2016. - 181 с.
Статия 2014
Изв. Сп. Икон. унив. - Варна , 2014, № 3, с. 22 - 29.
Учебник 2014
- Варна : ИК Геа-Принт, 2014. - 280 с.
Студия 2009
Варна: Геа Принт, 2009, 51 с.
Учебник 2009
Варна: Геа Принт, 2009, 279 с.
Учебно помагало 2009
Варна : ИК Геа-Принт, 2009, 216.
Студия 2009
Годишник на ИУ - Варна, 81 , 2009, с. 243 - 285 .
Учебно помагало 2006
Варна: Геа-принт, 2006, 157 с.
Overview of all publications