University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Slavi Genov PhD

Assoc. Prof. Slavi Genov PhD

Assoc. Prof. Slavi Genov PhD

436

sdg@ue-varna.bg

CV

Office hours

Wednesday, Office 436: 15:00-17:00

Office hours for students

Friday, Office 436: 13:30-15:30

Pending exam dates

06 Apr 2023, Office ФС1,ФС2 1 - 312: 09:00-11:00

16 Mar 2023, Office ФС1,ФС2 1- 312: 09:00-11:00

06 Mar 2023, Office Одит Н-212: 10:15-12:15

03 Apr 2023, Office Одит Н-212: 10:15-12:15

Subject Year and Programme
Accounting Year 2, ИКН (Full-time)
Accounting Year 2, МУТ (Full-time)
Financial Accounting - Part I Year 2, СФ (Full-time)
Financial Accounting - Part II Year 3, СО (Full-time)
Audit Year 5, СК (Full-time)
Audit Year 5, СК-СНУ (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Wednesday
07:30 10:00 2-318 Lecture Audit 1 1, 2
11:15 13:00 220 Lecture Financial Accounting - Part II 19, 20
13:30 15:00 127В Lecture Financial Accounting - Part I 20, 21
Friday
08:15 10:00 433 Lecture Accounting 34, 35, 36, 37
10:15 13:00 H-209 Lecture Audit 1, 2
Type Year Publication
Доклад 2021
Управление на човешките ресурси : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организирана от ИУ - Варна, 24 септ. 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 157-163., ISBN(онлайн) 978-954-21-1092-7
Студия 2021
Годишник. Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов, Свищов : Акад. изд. Ценов, 124 [СХXIV], 2021, 7-75., ISSN(онлайн) 0861-8054, ISBN(печатно) 0861-8054 / Линк
Статия 2021
Известия Сп. Икон. унив. - Варна, Варна : Наука и икономика, 65, 2021, 2, 155-172.
Доклад 2019
Счетоводство, одит и финанси в променящия се свят : Сборник с доклади от научно-практическа конференция по повод 95 години от създаването на катедра „Счетоводна отчетност”, Варна : Наука и икономика, 2019, 172 - 185.
Учебник 2016
Варна: Геа Принт, 2016, 287 с.
Монография 2016
Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2016, 181., ISBN(печатно) 978-954-21-0892-4
Статия 2014
Изв. Сп. Икон. унив. - Варна , 2014, № 3, с. 22 - 29.
Учебник 2014
- Варна : ИК Геа-Принт, 2014. - 280 с.
Учебно помагало 2009
Варна : ИК Геа-Принт, 2009, 216.
Учебник 2009
Варна: Геа Принт, 2009, 279 с.
Overview of all publications