University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Slavi Genov, PhD

Assoc. Prof. Slavi Genov, PhD

Assoc. Prof. Slavi Genov, PhD

436

sdg@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Tuesday, Office 436: 15:15-16:15

Online consultations

Wednesday, Online room link: https://meet.google.com/onw-thbh-osa, 15:15-16:15

Pending exam dates

16 Oct 2023, Office H-202: 10:00-12:00

06 Nov 2023, Office H-205: 10:00-12:00

Subject Year and Programme
Financial Accounting - Part I Year 3, СО (Full-time)
Financial Accounting - Part I * Year 3, СО (Distance learning)
Financial Accounting - Part II Year 3, СФ (Full-time)
Financial Accounting * Year 5, СК-СНУ
Financial Accounting * Year 6, СК-ДНДО
Home End Room L/S Course Week Group
Tuesday
13:30 15:00 2-220 Lecture Financial Accounting - Part I 18, 19
Wednesday
13:30 15:00 2-222 Lecture Financial Accounting - Part II 20, 21
2023-11-06 (Monday)
10:15 13:00 2-314 Lecture Financial Accounting 12, 43
2023-11-07 (Tuesday)
10:15 13:00 2-222 Lecture Financial Accounting 12, 43
2023-11-08 (Wednesday)
15:15 17:00 2-222 Lecture Financial Accounting 12, 43
2023-11-10 (Friday)
09:15 11:00 305 Lecture Financial Accounting 12, 43
2023-11-18 (Saturday)
13:30 16:00 128 Lecture Financial Accounting 12, 43
2023-11-22 (Wednesday)
16:15 18:00 2-311 Lecture Financial Accounting 12, 43
Programme Subject Year Group Room Date Hour
Accounting and Audit Financial Accounting - Part I 3 18 1-301 08.01.2024 10:00 - 12:00
Accounting and Audit Financial Accounting - Part I 3 19 1-301 08.01.2024 10:00 - 12:00
Accounting and Finance Financial Accounting - Part II 3 20 1-301 09.01.2024 10:00 - 12:00
Accounting and Finance Financial Accounting - Part II 3 21 1-301 09.01.2024 10:00 - 12:00
Accounting and Auditing- ESM Financial Accounting 5 12 1-433 15.01.2024 10:00 - 12:00
Accounting and Auditing-OSOA Financial Accounting 6 43 1-302 15.01.2024 12:00 - 14:00
Accounting and Audit Financial Accounting - Part I 3 38 eLearn 20.01.2024 09:00 - 11:00
Date Hour Room Notes
Date Hour Room Notes
Type Year Publication
Монография 2023
Варна : Наука и икономика, 2023, 160 с. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 82)., ISBN(печатно) 978-954-21-1135-1
Доклад 2023
Счетоводното образование като комплекс от знания, умения и компетентности : Сборник с доклади от научно-практическа конференция, 04.11.2022 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 187-198., ISBN(печатно) 978-954-21-1137-5, ISBN(онлайн) 978-954-21-1137-5 / Линк
Доклад 2021
Управление на човешките ресурси : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организирана от ИУ - Варна, 24 септ. 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 157-163., ISBN(онлайн) 978-954-21-1092-7
Студия 2021
Годишник. Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов, Свищов : Акад. изд. Ценов, 124 [СХXIV], 2021, 7-75., ISSN(онлайн) 0861-8054, ISBN(печатно) 0861-8054 / Линк
Статия 2021
Известия Сп. Икон. унив. - Варна, Варна : Наука и икономика, 65, 2021, 2, 155-172.
Доклад 2019
Счетоводство, одит и финанси в променящия се свят : Сборник с доклади от научно-практическа конференция по повод 95 години от създаването на катедра „Счетоводна отчетност”, Варна : Наука и икономика, 2019, 172 - 185.
Монография 2016
Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2016, 181., ISBN(печатно) 978-954-21-0892-4
Учебник 2016
Варна: Геа Принт, 2016, 287 с.
Учебник 2014
- Варна : ИК Геа-Принт, 2014. - 280 с.
Статия 2014
Изв. Сп. Икон. унив. - Варна , 2014, № 3, с. 22 - 29.
Overview of all publications