Учебно разписание за студенти в ОКС "магистър" - редовна и редовна-модулна форма на обучение

Учебно разписание за студенти в ОКС "магистър" - редовна и редовна-модулна форма на обучение

Учебно разписание за зимен семестър на уч. 2017/2018 г.
на студентите в ОКС "магистър" - редовна и редовна-модулна форма на обучение
може да видите в Учебно разписание,
към меню "Бърз достъп" от сайта на университета - http://www.ue-varna.bg