График за записване на студенти дистанционно и задочно обучение 2, 3 и 4 курс ОКС "бакалавър"’ за зимен семестър на учебната 2016/2017 г.

График за записване на студенти дистанционно и задочно обучение 2, 3 и 4 курс ОКС "бакалавър"’ за зимен семестър на учебната 2016/2017 г.

по ред

Специалност

Курс на обучение

Форма на обучение

Група №

Дата на записване

2

ДО

1 и 2

03.10.2016 г.

1

Счетоводство и одит

3

ЗО

1, 2 и 3

27.09.2016 г.

Счетоводство и контрол

4

ЗО

1 и 2

29.09.2016 г.

2

ДО

3 и 4

03.10.2016 г.

2

Финанси

3

ЗО

 4, 5 и 6

27.09.2016 г.

4

ЗО

3 и 4

05.10.2016 г.

2

ДО

12

3

Туризъм

3

ЗО

7

27.09.2016 г.

4

ЗО

5

27.09.2016 г.

4

Икономика и търговия

2

ДО

5, 6 и 7

03.10.2016 г.

5

Недвижими имоти и инвестиции

2

ДО

8 и 9

03.10.2016 г.

6

Индустриален бизнес и предприемачество

2

ДО

10

03.10.2016 г.

3

ДО

1

16.09.2016 г.

7

Екоикономика

2

ДО

11

03.10.2016 г.


Важно:

Записването се извършва чрез отговорниците на групи, които представят в сектор "Студенти" (каб. 214, 215 и 216) в началото на деня (08:00 ч.), посочен в графика за записване с попълнени следните документи:

  1. Студентска книжка и бордеро за платена такса обучение за всеки студент от групата;
  2. Списък на студентите (с трите имена и факултетен №), на които им е необходимо издаването на уверение.

Информация за семестриалните такси е публикувана на страницата на университета с връзка → "Студенти", ОКС "бакалавър".

Банкова сметка: СИБАНК ЕАД
IBAN: BG 39
BUIB 9888 3129 2762 00
BIC: BUIBBGSF