График за записване на студенти 2, 3 и 4 курс ОКС "бакалавър" по специалности - редовно обучение

График за записване на студенти 2, 3 и 4 курс ОКС "бакалавър" по специалности - редовно обучение

Г Р А Ф И К
за записване на студенти 1, 2, 3 и 4 курс ОКС "бакалавър" по специалности –
редовно обучение, летен семестър на уч. 2016/2017 г.

Специалност

Курс на обучение

Група
(от – до)

Дата

1

Счетоводство и одит
Счетоводство и финанси
Счетоводство и контрол

1-ви

1 до 3

14.02.2017 г.

4 до 6

14.02.2017 г.

2-ри

1 до 4

15.02.2017 г.

5 до 7

15.02.2017 г.

3-ти

1 до 3

16.02.2017 г.

4 до 6

16.02.2017 г.

7до 9

16.02.2017 г.

4-ти

1 до 4

17.02.2017 г.

5 до 9

20.02.2017 г.

10 до 12

20.02.2017 г.

2

Финанси

1-ви

7 до 9

15.02.2017 г.

10 и 11

15.02.2017 г.

2-ри

8 до 10

17.02.2017 г.

11 до 13

17.02.2017 г.

3-ти

10 до 14

20.02.2017 г.

15 до18

20.02.2017 г.

4-ти

14 до 18

20.02.2017 г.

19 до 22

20.02.2017 г.

3

Застраховане и осигуряване

1-ви

12

15.02.2017 г.

4

Индустриален бизнес и предприемачество
Индустриален бизнес

1-ви

18

15.02.2017 г.

2-ри

20

16.02.2017 г.

3-ти

28 и 29

17.02.2017 г.

4-ти

33 и 34

20.02.2017 г.

5

Строителен бизнес и предприемачество
Икономика на строителството

1-ви

13

15.02.2017 г.

2-ри

14

16.02.2017 г.

3-ти

19 и 20

17.02.2017 г.

4-ти

23 до 25

21.02.2017 г.

6

Недвижими имоти и инвестиции
Икономика на недвижимата собственост

1-ви

14

15.02.2017 г.

2-ри

15 и 16

16.02.2017 г.

3-ти

21 и 23

17.02.2017 г.

4-ти

26 до 29

21.02.2017 г.

7

Аграрен бизнес

1-ви

20

15.02.2017 г.

2-ри

22 и 23

16.02.2017 г.

3-ти

33

17.02.2017 г.

4-ти

38 и 39

20.02.2017 г.

8

Икономика и търговия / Икономика на търговията

1-ви

23 и 24

14.02.2017 г.

2-ри

24 до 26

14.02.2017 г.

3-ти

35 и 36

14.02.2017 г.

4-ти

40 до 44

14.02.2017 г.

9

Стокознание
Стокознание и митническа дейност

1-ви

21 и 22

16.02.2017 г.

2-ри

27

16.02.2017 г.

3-ти

37 и 38

16.02.2017 г.

4-ти

46 и 47

16.02.2017 г.

10

Логистика

1-ви

19

15.02.2017 г.

2-ри

21

16.02.2017 г.

3-ти

30 и 31

17.02.2017 г.

4-ти

36 и 37

20.02.2017 г.

11

Бизнес икономика

1-ви

15 и 16

15.02.2017 г.

2-ри

17 до 19

16.02.2017 г.

3-ти

24, 26 и 27

17.02.2017 г.

4-ти

30 до 32

21.02.2017 г.

12

Маркетинг

1-ви

32 до 35

13.02.2017 г.

2-ри

33 до 36

13.02.2017 г.

3-ти

45 до 50

15.02.2017 г.

4-ти

54 до 59

15.02.2017 г.

13

Туризъм

1-ви

40 до 43

13.02.2017 г.

2-ри

44 до 47

13.02.2017 г.

3-ти

57 до 59

15.02.2017 г.

4-ти

65 до 68

15.02.2017 г.

14

МИО

1-ви

44 и 45

13.02.2017 г.

2-ри

48 и 49

13.02.2017 г.

3-ти

60 до 62

15.02.2017 г.

4-ти

69 до 72

15.02.2017 г.

15

Мениджмънт

1-ви

36 до 39

13.02.2017 г.

2-ри

38 до 41

13.02.2017 г.

3-ти

51 до 55

15.02.2017 г.

4-ти

60 до 64

15.02.2017 г.

16

Публична администрация

1-ви

17

13.02.2017 г.

2-ри

43

13.02.2017 г.

3-ти

56

15.02.2017 г.

17

Международен туризъм

1-ви

48

15.02.2017 г.

3-ти

65

15.02.2017 г.

18

Международен бизнес

1-ви

46 и 47

15.02.2017 г.

2-ри

50 и 51

15.02.2017 г.

3-ти

63 и 64

15.02.2017 г.

4-ти

73

15.02.2017 г.

19

Информатика

1-ви

25 до 29

16.02.2017 г.

2-ри

28 до 30

16.02.2017 г.

3-ти

39 до 41

16.02.2017 г.

4-ти

48 до 50

16.02.2017 г.

20

БИС

1-ви

30 и 31

17.02.2017 г.

2-ри

31 и 32

17.02.2017 г.

3-ти

42 до 44

17.02.2017 г.

4-ти

52 и 53

17.02.2017 г.

ВАЖНО:  Записването се извършва чрез отговорниците на групи, които представят в Сектор "Студенти" (каб. 214, 215 и 216) студентските книжки на цялата група (надлежно попълнени и подредени) в началото на деня (08:00 часа), който е посочен в графика за записване, както и списък на студентите от групата с трите имена и факултетен номер за издаване на уверения пред съответните институции (при необходимост).