Класиране и график за общежития за уч. 2016/2017 г.

Класиране и график за общежития за уч. 2016/2017 г.

* Студентите кандидатствали на общо основание, както и студенти предимствени групи могат да проверят дали са класирани ТУК
 

* Студенти от Колеж по туризъм могат да проверят дали са класирани ТУК
 

* Списък на чуждестранни студенти, които ще бъдат настанени в общежитие за уч. 2016/2017 г. ТУК

В периода 22.08.2016 г. – 26.08.2016 г. – всички класирани за настаняване студенти, трябва да потвърдят чрез превод на депозит в размер на 100 лв. (студентите инвалиди и кръгли сираци плащат 30% от депозита) по сметката на "Общежития и столове".

Плащането се извършва само по банков път и присъствието на място не е необходимо.

Сметката на "Общежития и столове":

СИБАНК ЕАД
IBAN: BG 67 BUIB 9888 3144 1101 00
BIC: BUIBBGSF
Титуляр: Общежития и столове при ИУ-Варна

На основание за плащане се изписва – Депозит /три имена на студента, факултетен №/

Непотвърдилите студенти, отпадат от класирането за настаняване и местата се считат за свободни.

Настаняванията в общежитията ще се извършват през месец септември по следния график:

Г Р А Ф И К
за настаняване на студенти за учебната 2016/2017 г. 

 

7 септември 2016 г. 

Студенти, които са класирани и в момента, ползват общежитие.

8 септември 2016г.

Студенти с неизвестен или починал/и/ родител/и/

9 септември 2016 г.

Студенти от многодетни семейства, студенти – инвалиди, студентки – майки, семейства с ненавършило пълнолетие дете, студенти - отглеждани до пълнолетието си в домове за деца и чуждестранни студенти.

12 септември 2016 г.

1 курс, класирани на общо основание

13 септември 2016 г.

2 и 3 курс, класирани на общо основание

14 септември 2016 г.

4 и 5 курс, класирани на общо основание и студенти от Колеж по туризъм


НАСТАНЯВАНЕТО СТАВА ЛИЧНО!

При настаняването студентите трябва да представят:

  1. Студентски документ (Студентска книжка или Студентска лична карта)
  2. Лична карта
  3. 3 бр. снимки         

Получаването на настанително писмо и настаняването се извършва в бл. 1, офис на "Общежития и столове" при ИУ-Варна, ул. Брегалница 1 по Графика, обявен по-горе.

Забележка: Всички класирани студенти за настаняване, които са кандидатствали онлайн през WEB-базираната система трябва да представят оригиналните документи на хартиен носител в деня на настаняването в бл. 1, офис на "Общежития и столове".