Конкурс за мобилност на персонала по програма "Еразъм+" за академичната 2017/2018

Уважаеми колеги,

Отдел „Международно сътрудничество“ обявява конкурс за мобилност на персонала с цел преподаване и с цел обучение по програма „Еразъм+“ за учебната 2017/2018 г.

Онлайн системата за кандидатстване ще бъде отворена в периода от 26.09.2017 г. до 08.10.2017 г.

С процедурата за кандидатстване и критериите за селекция можете да се запознаете на следния линк.

Резултатите от селекцията ще бъдат обявени до 17.10.2017 г. на сайта на отдел „Международно сътрудничество“ в раздел Новини.

При въпроси, свързани с условията и начина на кандидатстване, моля да се свържете с екипа на отдел „Международно сътрудничество“ на следния имейл: int_relations@ue-varna.bg

Важно:

1. Обявената процедура за кандидатстване се отнася за мобилности през зимен и през летен семестър на уч. 2017/2018 г.

2. Преди да направите своя избор на университети-партньори и да ги подредите в низходящ ред според желанията си, Ви молим да се запознаете подробно с техния профил.

3. При желание да осъществите мобилност в университет или организация извън списъка с партньори, Ви молим при кандидатстването да изберете от падащото меню категорията "Друг" и на следващата стъпка от процеса ще бъдете помолени да въведете данни за желания университет/организация. Това условие важи само за страните от ЕС и ЕИП!

4. Дневните ставки за мобилност на персонала през уч. 2017/2018 г. са следните:

Приемаща страна

Сума на ден в EUR

Дания, Ирландия, Холандия, Швеция, Обединеното Кралство

160

Белгия, Чехия, Гърция, Франция, Италия, Кипър, Люксембург, Унгария, Австрия, Полша, Румъния, Финландия, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Турция,

140

Германия, Испания, Латвия, Малта, Португалия, Словакия, бивша Югославска Република Македония

120

Естония, Хърватска, Литва, Словения

100

Партниращи страни (Египет, Йордания)

160

5. Всеки участник ще получи допълнително финансиране за пътни разходи за разстоянието от изпращащата до приемащата институция, както следва:

Транспортно разстояние

Сума

Между 100 и 499 KM

180 EUR на участник

Между 500 и 1999 KM

275 EUR на участник

Между 2000 и 2999 KM

360 EUR на участник

Между 3000 и 3999 KM

530 EUR на участник

Между 4000 и 7999 KM

820 EUR на участник

8000 KM или повече

1100 EUR на участник

● „Транспортното разстояние“ представя разстоянието между мястото на тръгване и мястото на пристигане, а „сумата“ съответства на отпусканата подкрепа за пътуване за отиване и връщане.

● За пресмятане на точното разстояние използвайте онлайн калкулатор: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

● ИУ-Варна има отпуснато финансиране за една мобилност с цел обучение и една мобилност с цел преподаване за Йордания, както и една мобилност с цел обучение за Египет.