Такси

1. Редовно и дистанционно обучение

Платен прием с продължителност четири семестъра, прием от учебната 2015/2016 г., за завършилите степен на висшето образование в:

  • Друго направление и друга област на висшето образование - 850,00 лв.
  • Същото професионално направление (завършили колеж) - 850,00 лв.

Платен прием с продължителност четири семестъра, прием от учебната 2015/2016 г.,ползвали за първите два семестъра на обучението си държавен прием, а за третия и четвъртия – платен прием, за завършилите :

  • Друго направление и друга област на висшето образование - 850,00 лв.
  • Същото професионално направление (завършили колеж) - 850,00 лв.


2. Задочно обучение

Платен прием с продължителност четири семестъра, прием от учебната 2015/2016г. (записват шести курс през 2016/2017 г.), за завършилите степен на висшето образование в:

  • Друго направление и друга област на висшето образование - 650,00 лв.
  • Същото професионално направление (завършили колеж) - 650,00 лв.

Платен прием с продължителност пет семестъра, прием от учебната 2014/2015 г. (записват седми курс, последен семестър през 2016/2017 г.), за завършилите степен на висшето образование в:

  • Друго направление и друга област на висшето образование - 650,00 лв.
  • Същото професионално направление (завършили колеж) - 650,00 лв.

Банкова сметка: СИБАНК ЕАД
IBAN: BG 39 BUIB 9888 3129 2762 00
BIC: BUIBBGSF
Титуляр: Икономически университет – Варна
В основание за плащане е необходимо да са изписани: Трите имена на студента, Фак. номер и Специалност