Chief Assist. Prof. JULIA HRISTOVA, PhD


Email julia_hristova@ue-varna.bg
Telephone 0882164543;
Room 414а
Consultations Кабинет: 414а, Сряда, 08:00-10:00
Consultations Кабинет: 414а, Петък, 08:00-10:00
Web Page https://www.facebook.com/DepartmentofcCommerce
CV CV_Julia_Hristova_.pdf

Teaches

Дисциплина Курс и Специалност
Управление на продажбите Курс 4 Regular student Специалност БИ
Основи на търговския бизнес Курс 2 Regular student Специалност ИК.И Т.