Assoc. Prof. VIOLETA DIMITROVA, PhD


Email violeta_dimitrova@ue-varna.bg
Room 307
Consultations Кабинет: 307, Понеделник, 15:30-17:30
Office Hours Четвъртък 13:30 до 15:30
CV CV_V.Dimitrova_.pdf

Teaches

Дисциплина Курс и Специалност
Спецсеминар Курс 4 Regular student Специалност БИ
Управление на продажбите Курс 4 Regular student Специалност БИ
У-ние на търговските операции Курс 3 Regular student Специалност ИК.И Т.
Търговски сделки и преговори Курс 5 Regular student Специалност МО
Търговски сделки и преговори Курс 5 Regular student Специалност МО-СНУ
Търговски сделки и преговори Курс 6 Regular student Специалност МЕН.-СПН
Търговски сделки и преговори Курс 6 Regular student Специалност МЕН.-ДНДО