Assoc. Prof. STOYAN KIROV, PhD


Email kirov@ue-varna.bg
Room 532
Consultations Кабинет: 532, Четвъртък, 14:00-16:00
Obligations Моля, заявете предварително по e-mail желанието си да присъствате на консултации.
Web Page http://finance-varna.com
CV Автобиография_.pdf

Teaches

Дисциплина Курс и Специалност
Публични финанси Курс 3 Regular student Специалност ПА
Основи на застраховането Курс 3 Regular student Специалност ФИНАНСИ
Застрахователно дело Курс 3 Regular student Специалност СО
Застрахователно дело Курс 3 Regular student Специалност СФ
Фондове за пенс. осигуряване Курс 5 Regular student Специалност ПФИН
Фондове за пенс. осигуряване Курс 5 Regular student Специалност ПФИН-СНУ
Корпоративно застраховане Курс 5 Regular student Специалност КФИН
Корпоративно застраховане Курс 5 Regular student Специалност КФИН-СНУ