Признати изпити в ОКС "магистър" по форми на обучение за зимен семестър на уч. 2017/2018 г.

     


РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ
Зимен семестър на учебната 2017/2018 г.

 

Вх. №

Име

Специалност

Признат изпит
(по учебен план на ИУ-Варна)

Оценка

ПР 077 Роксана Живкова Щерева МО-СНУ Управление на малкия бизнес Мн. добър 5
ПР 078 Денискав Валентинов Вутев СП-СНУ Урбанистика Добър 4
ПР 079 Денискав Валентинов Вутев СП-СНУ Ценообразуване в строителството Среден 3
ПР 080 Денискав Валентинов Вутев СП-СНУ Управление на инвестиционния
процес
Добър 4
ПР 081 Хаакан Северинов Сербезов СП-СНУ Управление на инвестиционния
процес
Добър 4
ПР 082 Хаакан Северинов Сербезов СП-СНУ Ценообразуване в строителството Добър 4
ПР 083 Хаакан Северинов Сербезов СП-СНУ Урбанистика Добър 4

Нагоре


 

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ
Зимен семестър на учебната 2017/2018 г.

 

Вх. №

Име

Специалност

Признат изпит
(по учебен план на ИУ-Варна)

Оценка

ПЗ 001 Мариела Георгиева Георгиева СК - СНУ Финансово счетоводство Отличен 6
ПЗ 002 Николета Панайотова Которова МТБ-СНУ Регулиране на МТБ Мн. добър 5
ПЗ 003 Натали Димитрова Георгиева СК - СНУ Финансово счетоводство Среден 3
ПЗ 004 Василе Севджанова Мехмедова СК - СНУ Финансово счетоводство Среден 3
ПЗ 005 Фикрие Мехмед Адем СК - СНУ Финансово счетоводство Отличен 6
ПЗ 006 Диана Кръстева Кръстева СК - СНУ Финансово счетоводство Отличен 6
ПЗ 007 Силвия Теодорова Въндева СК - СНУ Финансово счетоводство Добър 4
ПЗ 008 Десислава Тодорова Йорданова СК - СНУ Финансово счетоводство Добър 4
ПЗ 009 Светлана Стоянова Атанасова СК - СНУ Финансово счетоводство Среден 3
ПЗ 010 Даниела Стоянова Димитрова СК - СНУ Финансово счетоводство Среден 3
ПЗ 011 Джулиана Иванова Иванова СК - СНУ Финансово счетоводство Среден 3
ПЗ 012 Илияна Иванова Гочева СК - СНУ Финансов контрол Не се признава.
Признава се част
"теория на контрола"
ПЗ 013 Илияна Иванова Гочева СК - СНУ Финансов анализ Отличен 6
ПЗ 014 Рая Венелинова Вълканова СК - СНУ Финансово счетоводство Мн. добър 5
ПЗ 015 Кремена Славкова Бириславова СК - СНУ Финансово счетоводство Мн. добър 5
ПЗ 016 Хелмина Средкова Петрова СК - СНУ Финансово счетоводство Мн. добър 5
ПЗ 017 Мартина Савкова Симеонова СК - СНУ Финансово счетоводство Мн. добър 5
ПЗ 018 Пенка Младенова Добрева СК - СНУ Финансово счетоводство Мн. добър 5
ПЗ 019 Соня Руменова Петрова СК - СНУ Финансово счетоводство Добър 4
ПЗ 020 Наталия Христова Димитрова СК - СНУ Финансов контрол Не се признава.
Признава се част
"теория на контрола"
ПЗ 021 Наталия Христова Димитрова СК - СНУ Финансов анализ Не се признава
ПЗ 022 Наталия Христова Димитрова СК - СНУ Финансов счетоводство Отличен 6
ПЗ 023 Силвия Теодорова Въндева СК - СНУ Финансово счетоводство Мн. добър 5
ПЗ 024 Елена Ивова Костадинова СК - СНУ Финансов контрол Не се признава.
Признава се част
"теория на контрола"
ПЗ 025 Радослава Ивова Костадинова СК - СНУ Финансово счетоводство Среден 3
ПЗ 026 Галина Петрова Димитрова СК - СНУ Финансово счетоводство Мн. добър 5
ПЗ 027 Силвия Йорданова Иванова СК - СНУ Финансов контрол Не се признава.
Признава се част
"теория на контрола"
ПЗ 028 Силвия Йорданова Иванова СК - СНУ Финансов анализ Отличен 6

Нагоре