Справка за цитирания на преподаватели от ИУ-Варна

Уважаеми преподаватели,

Вече можете да правите справки за цитиранията си, описани в каталога на Библиотеката. Справката е по име на автор, като може да бъде избран фонд, в който да се търси (Книги, Статии, Библиографии; по подразбиране се търси във всички фондове). Цитиранията са разкрити след 01.01.2014 г.

За повече информация можете да се обръщате към Вяра Петрова, отдел Обработка (ет. V), тел. 088 216 4522