Учебно разписание за ОКС "магистър"

Учебно разписание за ОКС "магистър"

Учебно разписание за зимен семестър на уч. 2017/2018 г.

* за студенти в ОКС "магистър" - редовно и задочно обучение може да видите на Учебно разписание, към меню "Бърз достъп" от сайта на университета - http://www.ue-varna.bg или в университетската информационна система Web-Student, в меню Учебно разписание.

* за студенти в ОКС "магистър" - дистанционно обучение, може да видите в университетската информационна система Web-Student, в меню Учебно разписание