Избор на факултативни дисциплини

Избор на факултативни дисциплини

За студентите от 1, 2 и 3  курс ОКС "бакалавър"

До 29.04.2019 г. (включително) може да направите избор за факултативно изучаване на дисциплини включени в учебния план, по който се обучавате. Изборът на факултативна дисциплина не е задължителен, но за избралите да я изучават става задължителна. Факултативните дисциплини се изучават през зимен семестър и завършват с оформяне на текуща оценка.

Група по факултативна дисциплина по чужд език се сформира, при условие, че са я избрали най-малко 15 студенти.

Ако желаете да изучавате факултативна дисциплина, влезте в своя профил в "Студентско състояние" и изберете "Изборни дисциплини".