Кръгла маса – дискусия на тема "Наука и етика", проведена на 20 март 2017 г.