График за записване на студенти дистанционно и задочно обучение 1, 2, 3 и 4 курс ОКС "бакалавър" по специалности

График за записване на студенти дистанционно и задочно обучение 1, 2, 3 и 4 курс ОКС "бакалавър" по специалности

Важно: Записването се извършва само чрез отговорниците на групи, които представят в сектор "Студенти" (каб. 214, 215 и 216) в началото на деня (08:00 ч.), посочен в графика за записване с попълнени следните документи:

  1. Студентска книжка и бордеро за платена такса обучение за всеки студент от групата;
  2. Списък на студентите (с трите имена и факултетен №), на които им е необходимо издаването на уверение.

Информация за семестриалните такси са публикувани в сайта на ИУ-Варна, меню "Студенти".

СИБАНК ЕАД
IBAN: BG 39 BUIB 9888 3129 2762 00
BIC: BUIBBGSF
Титуляр:
Икономически университет - Варна

Семестриални такси може да внесете на изнесеното работно място на СИБАНК в Икономически университет – Варна, което се намира до средния вход на университета. Работно време: всеки делничен ден от 8:00 ч. до 16:30 ч.


по ред

Специалност

Курс на
обучение

Форма на
обучение

Група
(от – до)

Дата

1

Счетоводство и одит

1-ви

ДО 1 14.02.2018 г.

2-ри

ДО

1

07.02.2018 г.

3-ти

ДО

1 и 2

14.02.2018 г.

2

Счетоводство и контрол

4-ти

ЗО

1, 2 и 3

06.02.2018 г.

3

Финанси

1-ви

ДО 2 13.02.2018 г.

2-ри

ДО

2

06.02.2018 г.

3-ти

ДО

 4

07.02.2018 г.

4-ти

ЗО

4, 5 и 6

10.02.2018 г.

4

Индустриален бизнес и предприемачество

1-ви ДО

5

14.02.2018 г.

3-ти

ДО

10

07.02.2018 г.

4-ти

ДО

1

15.02.2018 г.

5

Недвижими имоти и инвестиции

3-ти

ДО

8

07.02.2018 г.

6

Екоикономика

3-ти

ДО

11

08.02.2018 г.

7

Икономика и търговия

1-ви

ДО

3 13.02.2018 г.

2-ри

ДО

3

07.02.2018 г.

3-ти

ДО

5, 6 и  7

14.02.2018 г.

8

Туризъм

1-ви ДО

4

16.02.2018 г.

2-ри

ДО

4

09.02.2018 г.

3-ти

ДО

12

09.02.2018 г.

4-ти

ЗО

7

16.02.2018 г.