Чуждестранни студенти

Чуждестранни студенти

Чуждестранните студенти се записват за обучение в ИУ-Варна чрез конкурс по документи. Те могат да се запишат за редовно обучение във всички специалности, предлагани от ИУ-Варна на български език, както и в специалности на английски език и руски език.
Обучението в ОКС "бакалавър" е четири години, a в ОКС "магистър" - една година или една година и половина след придобита степен "бакалавър".

Повече за процедурата по кандидатстване може да намерите ТУК.