Публична лекция "Бъдещето на Европа" на д-р Волфганг Шусел

Публична лекция "Бъдещето на Европа" на д-р Волфганг Шусел

Академичното ръководство на Икономически университет – Варна 

Ви кани на публична лекция на д-р Волфганг Шусел –

доктор хонорис кауза на ИУ – Варна,

на тема „Бъдещето на Европа“.

Заповядайте в 128 аудитория (академична сграда) на 26 септември 2018 г. от 17.00 ч.