Поздравителен адрес от Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" по повод празника на университета

Поздравителен адрес от Варненски свободен университет по повод празника на университета