Международна конференция "Pan-European Personal Pension Product – регламент, ефекти и проблеми"

Международна конференция "Pan-European Personal Pension Product – регламент, ефекти и проблеми"

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) организира международна конференция „Pan-European Personal Pension Product (PEPP) – регламент, ефекти и проблеми”, част от програмата на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018. Форумът ще се проведе на 30 май 2018 г. в София, зала № 8 на НДК.

Конференцията ще обсъди аспектите на предстоящото въвеждане на единен продукт за лично капиталово пенсионно осигуряване в Европейския съюз (ЕС), които ще бъдат изпълнявани с Регламент на ЕС. Целта е да се формира ценно обсъждане на предложения Регламент, планираните характеристики на PEPP, очакваните последици и да поставим проблемните области за решаване. С оглед на предварителната регистрация за форума интересът за участие трябва да се потвърди до 30 март 2018 г. Официалната регистрация и акредитация ще започне два месеца и ще приключи 14 дни преди събитието.

Повече информация за събитието http://pepp.vuzf.bg/
За допълнителна информация: доц. д-р Станислав Димитров, член на Програмния и Научния съвет и председател на Организационния комитет на конференцията, тел. 02 933 7944; 0884 271 000; е-mail: stanislav.dimitrov@saglasielife.bg и Мирена Шилева, началник на кабинета на ректора, тел. 02 40 18 832; 0884 591 822; е- mail: mshileva@vuzf.bg