Академична награда "Проф. Станчо Чолаков"

Академична награда "Проф. Станчо Чолаков"

Икономически университет – Варна за първи път връчва академичната награда „Проф. Станчо Чолаков“, учредена по инициатива и във връзка с честването на 80 години от създаването на катедра „Финансова наука”, чийто приемник е катедра „Финанси”. Нейната цел е да отдаде признание и да популяризира постигнати високи резултати в научната и изследователската дейност на преподаватели, учени и изследователи от български и чуждестранни висши училища, и научни организации в областта на финансите и местното управление.

Номинации се подават до 15.03.2018 г. в деловодството на ИУ – Варна. Изборът на носител ще се направи на заседание на Академичен съвет на ИУ – Варна до 30 април, а наградата ще се връчи на специална церемония през месец май 2018 г.