Нова бакалавърска специалност „Дигитални медии и ПР“

През учебната 2018/2019 година Икономически университет – Варна стартира обучение по специалност „Дигитални медии и ПР“. Специалността се администрира от катедра „Маркетинг“, съвместно с други катедри и специалисти от практиката.

Новата бакалавърска програма има за цел да подготвя висококвалифицирани професионалисти, които желаят да развиват бизнес в дигитална среда. Акцентът в обучението е върху приложното използване на цифровите технологии, дигиталните медии и интернет в бизнеса на фирмите.

Учебните дисциплини включват всички ключови компоненти на маркетинга като: дигитални маркетингови изследвания, брандинг, социални медии, поведение на потребители и публики, управление на корпоративните комуникации, основи на дигиталните медии и ПР, онлайн предприемачество, дигитален ПР.

„Дигитални медии и ПР“ е подходяща специалност за всеки млад и активен човек, търсещ реализация в динамична и модерна среда като: мениджър по връзки с обществеността или маркетингов специалист в дигитална среда, както в специализирани компании, така и в отделите по маркетинг на частни и държавни организации.