Първият випуск от съвместната магистърска програма на ИУ - Варна и Nottingham Trent University получи дипломите си

Първият випуск от съвместната магистърска програма на ИУ - Варна и Nottingham Trent University получи дипломите си. Те бяха връчени от ректора проф. д-р Пламен Илиев. Силвия Иванова, Дебора Кесинг и Христина Петкова завършиха съвместната магистърска програма на ИУ - Варна и Nottingham Trent University - "International Business and Management". Тя предоставя уникална възможност при успешно завършване студентите, обучавали се в нея, да получат диплома за придобита образователно-квалификационна степен "магистър" - от Nottingham Trent University и от Икономически университет - Варна. 

Nottingham Business School, където се извършва обучението през третия семестър, е част от Nottingham Trent University и е сред топ 5 % на най-добрите висши училища за бизнес в света. То е класирано сред 10-те най-модерни образователни институции в Обединеното кралство.

"Програмата подготвя международни анализатори и мениджъри за справяне с глобалните предизвикателства на международната търговия, бизнес и управление. Тя дава повече компетенции, за да заемат по-високи  позиции или да стартират собствен международен бизнес. Обучението е в  малки групи със студенти от много държави, което дава допълнителен опит", разказва зам.-ръководителят на програмата доц. д-р Валентина Макни. „Всеки модул от обучението акцентира върху различни компетенции. Изучават се     изследователски методи, корпоративен мениджмънт, управление на глобалните вериги на доставки. Лекторите са международни специалисти. В Нотингам на студентите се представят почти реални казуси, а лекторите са от много държави".