Указания за допускане до Държавен изпит януари 2018г.

Указания за студентите, завършили семестриално образователно-квалификационна степен "БАКАЛАВЪР" и "МАГИСТЪР" , които следва да се явяват през месец Януари 2018 г. на държавен изпит или защита на дипломна работа.

Уважаеми колеги,

Съгласно Заповед на Ректора на ИУ – Варна (№ РД 14-1379/26.05.2017 г.) е задължително всички студенти, подлежащи на дипломиране, да се регистрират в платформата UEBN (http://uebn.ue-varna.bg/alumni/register) – мрежа за сътрудничество с бизнеса, с профил завършили.

При подаване на документи за явяване на държавен изпит е задължително да предоставите и разпечатка на скрийншот от екрана на платформата UEBN след вход за удостоверяване на регистрацията.

Регистрацията Ви позволява да следите ежедневно публикуваните обяви за стаж и работа, респективно да се възползвате от тях. В платформата непрекъснато се обновява и информацията за важни за професионалната Ви реализация събития, организирани от Университета и неговите партньори.

Забележка: Тези от вас, които вече имат регистрация като студенти, трябва да се регистрират и като завършили.

От 15 до 19 януари 2018г. дипломантите трябва да представят в каб. 317 :

  • 2 екземпляра от дипломната си работа, единият вариант да бъде с твърди корици и задължително подписани от дипломанта и научния ръководител;
  • Дипломантски дневник;
  • Декларация за оригиналност и автентичност на дипломната работа, подписана от дипломанта;
  • Електронен вариант ( във формат word  или pdf) на дипломната работа ( диск). Дискът се предава в плик с написани трите имена, квалификационна степен ( бакалавър или магистър), специалност, тема на дипломната работа и електронна поща за контакт.

Държавна изпитна сесия:

Специалност

Държавен изпит или

Защита на дипломна работа

Дата  

Зала

Маркетинг

Управление на продажбите и мърчандайзинг

Реклама и медийни комуникации

Корпоративен маркетинг

Комуникации и бизнес развитие

31.01.2018

55,56 от 08:00 до 11:00 ч. и 223

Международен бизнес  (англ. език)

31.01.2018

01.02.2018

55 от 08:00 до 11:00 и 223 от 09:00 ч.

Международен бизнес и мениджмънт ( англ. език)

01.02.2018

223 от 09:00 ч.

Точния списък за явяване  ще бъде обявен на 26 януари 2018г. на интернет страницата на катедра „Маркетинг“, в раздел „Новини“.

Студентите да се явят 15 мин. преди часа за започване на изпита. Необходимо е да носят :

  • студентска книжка
  • калкулатор
  • химикали

РЕЦЕНЗИИТЕ ще се предоставят на дипломантите на 30 януари 2018г. от 14:00 до 16:00 ч. в каб. 317.