Тържествено бяха връчени дипломите на магистрите в ИУ – Варна

Тържествена промоция за връчване на дипломите на студентите от образователно-квалификационна степен „магистър“ в Икономически университет – Варна се проведе на 1.12.2017 г. Дипломираха се 824-ма студенти от 26 специалности в четирите професионални направления – „Икономика“, „Администрация и управление“, „Туризъм“ и „Информатика и компютърни науки“. От тях 14 са пълните отличници.

Дипломираха се и студентите от първия випуск на магистърската програма „International Business and Management“,  провеждана съвместно с  Nottingham Trent University – Великобритания. Тази магистърска специалност дава възможност на студентите да получат диплома не само от ИУ – Варна, но и от  Nottingham Trent University, което разкрива много добри възможности за професионална реализация.

Официални гости на промоцията бяха Румен Александров – регионален мениджър за Източна България на Пощенска банка, Юри Зарев – ръководител на областния офис на Националната служба за съвети в земеделието и др.

Реч от името на студентите произнесе една от отличничките на випуска  Христина Петкова, специалност „Международен бизнес и мениджмънт“ от съвместната програма с Nottingham Trent University.

Проф. д-р Зоя Младенова прочете традиционната Галилеева клетва, която беше произнесена тържествено от дипломираните студенти.

Необичаен и много емоционален момент преживя една от дипломираните вече студентки – Янита Самуилова от специалност „Логистичен мениджмънт“. В края на тържествената церемония нейният приятел Александър й отправи предложение за брак, изписано на екрана в залата. Тя го прие, а всички присъстващи аплодираха изобретателния младеж, който е избрал точно Икономическия университет за един от най-специалните моменти в живота си.