Лекция на тема "Ролята на Агенция "Митници" в председателството на Съвета на ЕС" в ИУ – Варна

„Ролята на Агенция „Митници“ в председателството на Съвета на ЕС“ бе темата на лекция-презентация, изнесена пред студенти в Икономически университет – Варна на 28 ноември 2017 г. Лектор беше Гинка Конярска – координатор на Агенция „Митници“ по подготовката за българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г.

Събитието беше организирано във връзка с проект „Повишаване на информираността сред студентите по темата за предстоящото председателство на Съвета на ЕС от гледна точка на митническата администрация“ в изпълнение на Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз и Работна програма за 2017 г.

Аудиторията беше съставена от студенти в направление „Икономика“, образователно-квалификационни степени „бакалавър“ и „магистър“ от  специалностите „Стокознание“, „Стокознание и митническа дейност“, докторанти към катедра „Стокознание“ и др.

Пред тях бяха представени приоритетите в митническата област по време на председателството: развитие на сътрудничеството с трети страни в контекста на 50-годишнината от създаването на Митническия съюз на ЕС, както и основните задачи, и предизвикателства, които стоят пред българските митници в рамките на работните групи „Митнически съюз“ и „Митническо сътрудничество“.

Студентите получиха базови познания за структурата и функционирането на митническата дейност на ниво ЕС – знания, които ще обогатят квалификацията им на бъдещи експерти и служители.