Квалификация Йога Флай

Квалификация Йога Флай

Йога ФлайЦелите на обучението са: Специализантите да получат знания в областта на Йога Флай, да се възпитава духа на поведение, да се развиват качества на личността, да се използват основните познания на Йога Флай за профиктика, лечение, рехабилитация на най-разпространени заболявания, усвояване на техники за безопасност за предотвратяване на наранявания.

Резултатите от обучението са: специализантите да придобият основни теоретични знания и разбиране за осноните понятия, методи, закономерности и нормативна материя в областта на Йога Флай и да прилагат знанията и уменията за изпълнение на йога комплекс в йога лагерите и в домашни условия.

Занятията започват на 14 май 2018г.

Заявление Изтегли Заявление за записване Document

 

За допълнителна информация

Севда Цонева

 

Мобилен телефон Мобилен тел. 0884 699393 ; 0882 164 859

Email Email: lifelonglearning@ue-varna.bg

Работно време

08:00 - 16:30 ч.