Иновационен лагер за млади хора на тема "Защо е важна Европа?"

Иновационен лагер за млади хора на тема "Защо е важна Европа?"

Junior Achievement България и клуб „Млад предприемач“ към Студентски съвет на ИУ-Варна организират за всички ученици и студенти във Варна Иновационен лагер за млади хора на тема „Защо е важна Европа?“. Лагерът ще се проведе във Варна, Икономически Университет - Варна, на 14.10.2017 г.

За инициативата

Иновационният лагер „Защо е важна Европа?“ (Why Europe Matters) http://www.whyeuropematters.eu/ е проект за сътрудничество между Джуниър Ачийвмънт Европа (JA Europe) и Европейската кръгла маса на индустриалците (ERT), насочен към младежкото включване в европейските политики. Инициативата ще ангажира младите в Европа в многонационален дебат с политици и бизнес лидери. Участниците, съвместно с бизнес лидери-доброволци, ще обсъдят теми като икономическото развитие на Европа и безработицата сред младите хора. Предвидено е финално събитие, събиращо всички заинтересовани страни в проекта и европолитици, през първото тримесечие на 2018 г.

За да заявите своето участие, моля попълнете кратък регистрационен формуляр.

Проектът има три стратегически цели:

  • да насърчи активното гражданско поведение;
  • да даде гласност на значимостта на Европа (ЕС);
  • да демонстрира ангажираността на бизнеса към бъдещето на Европа.

Програма:

Място на провеждане: Варна, Икономически университет

14 октомври 2017 г.

10:00 – 10:30 - Официално откриване в зала 446
10:30 – 11:00 - Въвеждаща презентация
11:00 – 11:30 - Упражнение за „разчупване на ледовете“. Разделение по екипи
11:30 – 12:30 - Първи рунд. Задаване на казус. Работа по екипи
12:30 – 13.00 - Обяд
13.00 – 15:00 - Втори рунд. Работа с бизнес доброволци. Подготвяне на презентация
15.00 – 17:00 - Презентация пред жури. Избор на три най-добри идеи