Конференция „Инвестиции в бъдещето 2017“

На 5 октомври 2017 г. се проведе единадесетата научно-приложна конференция „Инвестиции в бъдещето 2017“, организирана от Териториалната организация на НТС –Варна и Икономическия университет - Варна със съдействието на Института за икономически изследвания при БАН, Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“, Община Варна и Техническия университет – Варна.

На пленарното заседание се проведе кръгла маса под наслов „Младите на старта към бизнеса“. В нея участваха успешно реализирали се у нас и в чужбина млади професионалисти. Своите първи стъпки и постижения в бизнеса представиха: Стефан Благинов – консултант в софтуерната компания “Isban” (част от банковата група Santander); Стоян Добрев и Александър Караджиян – основатели на компанията “SpeediFly”  (Лондон); Ясен Цанев – софтуерен инженер във фирма “Sinara Consultants Limited (Лондон), както и Чавдара Николова, Александра Бабунска, Максим Недков и Цветан Цеков от Камарата на архитектите – Варна.

Във втората част на конференцията бяха представени доклади на преподаватели и докторанти от ИУ-Варна, ИИИ при БАН, ТУ – Варна и УНСС – София.

виж фотогалерия от конференцията

репортаж на БНТ за конференцията