Отворени врати за гражданите в ИУ - Варна за Европейската нощ на учените

Икономически университет – Варна се включи в Европейската нощ на учените на 29.09.2017 г. с отворени врати за гражданите от 17:00 до 22:00 ч. В академичната сграда посетителите видяха демонстрации в Университетската библиотека, в Лабораторията за изследване безопасността на стоките и презентации на Студентския съвет.

По време на отворените врати в Университетската библиотека се наблюдаваха демонстрации на работа с автомат за заемане и връщане на книги, с роботизиран скенер в Дигитализационния център и работно място за незрящи хора. Представени и подарени на гражданите бяха информационни материали за Европейския документационен център – част от комуникационната мрежа на Европейския съюз. Посетителит разгледаха и експозиция на стари и ценни издания от фонда на библиотеката, сред които копие на Манасиевата хроника, както и първите учебници по стокознание у нас.

Голям интерес предизвикаха отворените врати на Лабораторията за изследване безопасността на стоките в ИУ – Варна и Центъра за качество на стоките и потребителска защита. Гражданите наблюдаваха демонстрации, свързани с определяне на качеството и безопасността на стоките. Лабораторията в ИУ – Варна разполага с модерно оборудване, с което може да се определи качеството на прясно мляко с апарат „Лактан – 1-4“ и водната активност на бисквитите. Специалистите провериха има ли и какво е съдържанието на нитрати в пресни плодове и зеленчуци.

В офиса на Студентския съвет се проведе дискусия, свързана със студентското научно творчество и възможностите за неговото активизиране. Участниците в нея останаха удовлетворени от качеството на разработките, поместени в студентските научни издания, издадени в рамките на университета през последните няколко години.
Същевременно, те изразиха виждането, че е необходимо да бъдат по-широко застъпени други научни формати, които биха представлявали интерес за учащите - например кръгли маси, дискусионни форуми и др.

Представен бе и най-новият проект, реализиран от Икономически университет – Варна, с наименованието "Студентска улица". Неговата основна цел е всичко полезно за студентите в рамките на тяхното следване в университета, да бъде разположено на едно централно и разпознаваемо място. На улицата се намират офиси на Студентския съвет, Университетски културен център, Кариерен център, отдел "Стипендии и общежития", книжарница, нова конферентна зала и др.