ДАТИ ЗА М. НОЕМВРИ И ДЕКЕМВРИ ЗА ИЗПИТИ НА СТУДЕНТИ С НЕПОЛОЖЕНИ ИЗПИТИ

ГРАФИК НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ОТ КАТЕДРА "ИНДУСТРИАЛЕН БИЗНЕС" ЗА СТУДЕНТИ С НЕПОЛОЖЕНИ ИЗПИТИ

Преподавател

м. ноември 2017 г.

м. декември 2017 г.

Дата и час

Зала/кабинет

Дата и час

Зала/кабинет

1. доц.д-р Илиан Минков

23 ноември /четвъртък/ от 13.30 ч.

1-229 г каб.

21 декември /четвъртък/ от 13.30 ч.

1-229 г каб.

2. доц.д-р Силвия Благоева

22 ноември /сряда/ 10.15 ч.

1- 64 каб.

6 декември /сряда/ 10.15 ч.

1- 64 каб.

3. доц.д-р Иван Петров

20 ноември /понеделник / от 11.00 ч.

1-527 каб.

18декември /понеделник / от 11.00 ч.

1-527 каб.

4. доц.д-р Петя Данкова

20 ноември /понеделник / от 11.00 ч.

1-201 каб.

18 декември /понеделник / от 11.00 ч.

1-201 каб.

5. доц.д-р Йордан Иванов

21 ноември /вторник/ 11.00 ч.

1-404 каб.

19 декември /вторник/ 11.00 ч.

1-404 каб.

6. гл.ас.д-р Стоян Хадживеличков

20 ноември /понеделник/ от 15.15 ч.

1-527 каб.

18 декември /понеделник/ от 15.15 ч.

1-527 каб.

7. гл.ас.д-р Пламен Павлов

22 ноември /сряда/ 11.00 ч.

1-527 каб.

20 декември /сряда/ 11.00 ч.

1-527 каб.

8. гл.ас.д-р Пламена Милушева

24 ноември /петък/ 12.15 ч.

1-423 каб.

22/ декември /петък/ 12.15ч.

1-423 каб.

9. гл.ас.д-р Стефан Калпачев

22 ноември /сряда/ 16.15 ч.

1-434 зала

20 декември /сряда/ 16.15 ч.

1-434 зала

10. гл.ас.д-р Влади Куршумов

21 ноември /вторник/ 16.15 ч.

1-127В зала

19 декември /вторник/ 16.15 ч.

1-127В зала

11. гл. ас.д-р Милчо Близнаков

22 ноември /сряда/ 15.30 ч.

1-527 каб.

20 декември /сряда/ 15.30 ч.

1-527 каб.

Заб. Тези дати следва да се използват за явяване и от студентите, които са на индивидуален план. Те трябва да имат предвид, че е задължително предварително да се свържат със съответните преподаватели, да ги уведомят кога ще се явяват и да поискат инфо относно литература по дисциплината и начина на оценяванена текущия контрол. Това свързване трябва да става достатъчно рано преди изпита, за да има време за подготовка, както на изпити, така и на заданията за текущ контрол.

За допълнителна информация при нужда - 0882 164 783