Студенти от ИУ-Варна участваха в интерактивен семинар

При изключително засилен интерес от страна на студентите премина интерактивният семинар на 25.09.2017 г. в ИУ – Варна. Той беше фокусиран върху две основни теми: Academic Quality System in British Universities and Opportunities for its Implementation at UE-Varna и Globalization and Development of Global Value Chains.

Семинарът се водеше от доц. д-р Емил Хелиенк – международен координатор на съвместната магистърска програма International Business and Management между ИУ – Варна и Nottingham Business School, част от Nottingham Trent University.

Припомняме, че през 2016 г. след успешна процедура по акредитация от AACSB – най-голямата световна мрежа за бизнес образование Nottingham Business School (NBS), се нареди сред 5-те процента най-добри висши училища за изучване на бизнес в света.

NBS – част от Nottingham Trent University, e партньор на Икономически университет – Варна. За трета поредна година двата университета предлагат възможност за обучение по съвместна магистърска програма "Международен бизнес и мениджмънт". Учебният план и начинът на обучение на студентите по специалността е изцяло по стандартите на Nottingham Trent University. Продължителността на обучението e 2 години (4 семестъра). Студентите, които завършат специалността получават една обща диплома за придобита образователно-квалификационна степен "магистър" - от Nottingham Trent University и от Икономически университет – Варна. В допълнение получават и магистърска степен от ИУ – Варна.

На завършилите магистърската специалност "International Business and Management" се гарантира качество на обучение по английски стандарт, но на цена, която е няколко пъти по-ниска от реалната стойност на обучението в Nottingham Trent University.

За учебната 2017/2018 г. таксата за първия семестър за всички записани в програмата студенти e намалена с 30%.

Кандидатстването става с представяне на диплома за завършена бакалавърска или магистърска степен съгласно Закона за висшето образование. Минималното ниво на владеене на английски език е В1, което може да се докаже с представяне на сертификат или явяване на изпит в ИУ – Варна.


За повече информация:
Мария Георгиева
Администратор
Моб. тел.: +359 882 913983
E-mail: 
ibm_jp@ue-varna.bg